Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa på och mellan raderna

Skapad 2018-11-08 08:06 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Vi jobbar med läsförståelse på olika sätt.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under arbetsområdet kommer du att få möta nya spännande läsupplevelser samt lära dig strategier i hur man förstår och tolkar olika texter. Genom att läsa skönlitteratur utvecklas språket och fantasin.

Innehåll

Mål att arbeta mot

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska få tillfälle att utveckla din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • förstå budskap i texter med stöd av textens sammanhang och dina egna erfarenheter,
 • " läsa mellan raderna".
 • reflektera, tänka igenom och fundera, över det du läst både skriftligt och muntligt.
 • tillsammans med andra delta i samtal kring det ni läst.
 • kunna göra sammanfattningar av det du läst
 • utveckla ditt ordförråd

 

                  

 

 

 

Arbetsbeskrivning

Vi kommer att jobba med olika typer av läsförståelseövningar. Vi kommer att jobba med texter som vi först läser och svarar på frågor kring. Vi kommer också jobba med texter där svaret inte är lite tydligt och vi måste utveckla vår förmåga "att läsa mellan raderna".

Bedömning

Jag kommer att bedöma din fömåga att: 

 • förstå det du läser, även sådant som står "mellan raderna".
 • sammanfatta vad du läst, kortfattat berätta vad boken/texten handlar om
 • analysera, resonera kring de texter du läst - både gällande innehåll och din egen upplevelse av läsningen
   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris - läsning och läsförståelse

I kommentarsrutan står vad du behöver arbeta vidare med för att utveckla dina kunskaper i ämnet.

Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet.
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Läsning & lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Sammanfatta & kommentera
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Diskutera budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: