Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk.

Skapad 2018-11-08 08:28 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi vill erbjuda barnen ett inspirerande och lustfyllt sätt att lära sig det svenska språket. Vi vill också uppmuntra barnen att lyssna och använda sig av sina olika modersmål för att lära varandra.

Innehåll

Detta vill vi utveckla: 

Barnens intresse för bokstäver och att få ett så rikt språk som möjligt.

Så här ska det gå till:

Vi ska ta fram bokstäver till vårt bokstavsbord, både versaler och gemener som barnen kan lägga och träna på tillsammans, erbjuda dem vars en skrivbok att skriva och berätta i, ge dem möjligheten till en tidig läs- och skrivinlärning.

Vi har bokstäverna med tecken på väggen och vi tecknar deras namn tillsammans.

Vi ska använda oss av Bluebooten för att gå till bokstäverna, erbjuda barnen att läsa av sina bokstäver.

Vi ska använda oss av olika appar på iPaden som t.ex. Poio, Etbilning spel, Osmo m.flera.

Vi skall sjunga och dansa för att hela kroppen ska använda det rytmiska kroppsspråket.

Vi ska använda oss utav rim och ramsor.

Vi skall läsa böcker både med  bok och med bok på iPaden på väggen på olika språk.

Vi skall använda oss av tecken till ord för att förtydliga ordets betydelse. 

Vi använder oss även av bild stöd för att ge barnen möjlighet till alternativa kommunikationsvägar

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Genom att dokumentera i Unikum tillsammans med barnen. Genom att använda filminspelning för att synliggöra för barnen deras egna tolkningar av språk.

Reflektion (Hur blev det?)

Det har blivit en fantastisk uppslutning i arbetet med bokstäver. Barnen har visat intresse och sökt kunskaper om bokstäverna i olika former, de har använt våra olika lådor med siffror och bokstäver samt använt sig utav den inspirerande läs och skrivhörnan som vi skapat i ett av rummet.

De har även fått vars en skrivbok till eget skrivande som de har kunnat använda fritt för att laborera med.

Intresset för digitala verktyg där de utforskat både matematik och bokstäver och ord i olika appar och andra metoder sätt har varit lärande i vår undervisning.

Sagoläsning, sång och musik, och bildstöd har varit mycket populärt.

En del har vi dokumenterat i barnens lärloggar dock inte allt då detta sker dagligen i vår vardag och nya framsteg ser vi varje dag.

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

Nya barn kommer till och nya upptäckter så vi får fortsätta på samma spår men också hitta nya spår.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: