Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-11-08 08:29 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Motorik Vardagsaktiviteter Kommunikation Verklighetsuppfattning
Vi pratar om kroppens olika delar, hälsa, mat, rörelse och rätten att bestämma över sin egen kropp

Innehåll

Syfte

Identifiera några kroppsdelar, deras namn och vart de sitter

Få information om rätten att bestämma över sin egen kropp

Samtal om sambandet mellan mat, rörelse och hälsa

Känna till kroppens olika funktioner

 

Mål

Jag vill kunna känna igen några kroppsdelar, deras namn och vart de sitter

Jag vill lära mig om rätten att bestämma över min kropp

Jag vill delta i samtal kring hälsa

Jag vill känna till olika funktioner i kroppen

 

Innehåll

Vi jobbar med:

Kroppsdelarna och deras namn

Stopp min kropp - rätten att bestämma över sin kropp

Sambandet mellan mat, rörelse och hälsa

Kroppen och dess funktioner

 

Så här jobbar vi:

Samtal om kroppen - med bildstöd

Filmer och videos om kroppen

Vi skapar med kroppen

Rörelsesånger

 

Bedömning

Jag deltar i aktivitetens olika moment

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  4-6
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  4-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  4-6
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  VAA  4-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, kärlek och olika slags relationer.
  VEU  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor som har betydelse för eleven.
  VAA   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: