Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2018 Cellernas värld

Skapad 2018-11-08 08:38 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Området behandlar hur olika celler är uppbyggda samt hur de samverkar.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du skall kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

* Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

* Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Samt kunna se likheter och olikheter mellan olika celler.Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

* Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Arbetsprocess:

V.45 Intro

v.46 Resonemang. Genomgång olika celler

V.47 Laboration. Kemiska processer i cellen. 

V.48 Celler som specialiserar sig.

v.49 Prov (Cellernas uppbyggnad och funktion)

 

 

Literatur till området:

Inledning

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/4751345c-e99b-40c0-add5-d2c076b332c0

 

Historiska personer

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/c5148b93-ef89-46f1-afaf-9e3d6b9b8a9a

 

Det börjar med bakterier

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/0dc9d92a-7fe0-4283-91cb-0e54499d049d

 

Olika bakterier

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/5fb7be58-ad90-4f4b-80d0-26a1a4e406f1

 

 

Bakterier i naturen

 

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/5a9e9ee1-7ab5-4a48-a9f7-7b2b2acc59bc

 

Virus

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/4751345c-e99b-40c0-add5-d2c076b332c0

 

Olika celler

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/5fd88afd-d2f6-44a1-8b59-839f2944b60c

 

Celler bygger vävnader

 

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/8fe38c0a-f194-4980-9c4a-0b483f1eca04

 

Instuderingsuppgifter

https://gleerupsportal.se/laromedel/biologi-7-9/article/0187f3a2-9958-48aa-ba58-6e6b646b37b7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
HT 2018 Cellernas värld

F
E
C
ANy nivå
Samband som rör människokroppen
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: