Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2018-11-08 08:40 i Vikarbyns skola Rättvik
Vi kommer arbeta med problemlösning under läsåret och då använder vi oss av strategierna från "Fingerfemman".
Grundskola 1 – 3 Matematik
Ett av målen med problemlösning är att skapa intresse för matematik med hjälp av intressanta problem. Genom problemlösningsprocessen ges eleverna förutsättningar att sitt eget tankesätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • lyssna, samtala och resonera.
 • värdera och använda metoder och ge enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • lösa enkla problem och göra egna.
 • analysera problemet och värdera informationen.
 • välja och använda strategier för problemlösning.

 

Undervisning och arbetsformer

 • problemlösning utifrån EPA-metoden (Enskilt, Par, Alla). 
 • muntligt och skriftligt visa hur du för matematiska resonemang.
 • möjlighet att träna på flera olika strategier och olika sorters problem.
 • gemensamma diskussioner runt hur man kan lösa problem.
 • praktiskt arbete

Bedömning - vad och hur

Vad

 

 • att du kan förklara och visa hur du tolkar information och löser problem.
 • att du deltar i matematiska diskussioner och kan förklara hur du tänker så att andra förstår.
 • motiverar dina lösningar
 • lyssnar på kompisarna förklaringar och försöker förstå.

Jag kommer att göra min bedömning utifrån det dagliga arbetet och utifrån de uppgifter vi arbetar med. Är du delaktig i diskussioner? Kan du förklara hur du tänker och försöka förstå hur andra tänker? Kan du använda en  lämplig strategi för att lösa olika problem?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: