Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaker

Skapad 2018-11-08 09:37 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 Slöjd
Du ska få designa och tillverka en leksak utifrån en förskolegrupps önskemål.

Innehåll

Arbetsområde: 

Att designa och tillverka en leksak.

Konkret mål:

Lära dig olika tekniker och att använda olika material. Att pröva och ompröva och fundera över nästa steg i arbetet.

Bedömning:

Hur du utvecklar en idé, planerar ditt arbete, genomför ditt arbete och sedan utvärderar.

Undervisning:

Vi spånar fram idéer för vilka leksaker som skulle kunna tillverkas i slöjden. En förskolegrupp får ge önskemål om vad de tycker skulle vara roligt att klassen tillverkar och de ritar även upp förslag.

Du planera sedan ditt arbete enskilt eller tillsammans med en klasskompis. Rita och skriv hur du vill göra. Se efter ifall det finns någon arbetsbeskrivning.

Sedan genomför du arbetet. Fråga läraren ifall du behöver hjälp med nästa steg i arbetet.

Utvärdera arbetet enskilt när du är färdig och lägg in det du skrivit i Lärloggen på Unikum.

De färdiga leksakerna ger vi sedan till förskolan där de kan använda dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: