Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering, Gs åk 7-9. HT -18

Skapad 2018-11-08 10:39 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 7 – 9 Teknik Matematik Naturorienterande ämnen
Det här är en tema om vad programmering kan handla om. Du ska få pröva några olika sätt att programmera, se på filmer och utifrån dem arbeta vidare med blandade uppgifter. Du kommer även prova att läsa av QR koder. Vi kommer även att arbeta med en adventskalender!

Innehåll

Syfte

Syftet med detta projektet är att du ska få kunskaper om vad programmering kan handla om och prova några olika sätt att programmera. Du kommer även prova att läsa av och skapa QR koder och vara med och ska ett värdeskapande projekt.

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdets slut ska du ha provat på att:

 • programmera i apparna Bee-bot och ScratchJr

 • programmera en Blue-Bot

 • förstå språkets betydelse för programmering

 • prova dina idéer tillsammans med en kompis

 • förstå hur man läser av en QR-kod

 • vara med och skapa en adventskalender!

 

Undervisning och arbetsmetoder

 • lärarledda genomgångar 
 • titta på UR skola "Programmera mera"
 • gruppdiskussioner 
 • spel
 • arbeta med programmeringsappar
 • prova att programmera Bee-Bot och Blue-Bot
 • bygga banor åt din Blue-Bot
 • programmera din robot till att ge sig ut på äventyr på de roliga latexmattorna.
 • delta i en QR-kodjakt
 • skapa QR-koder
 • vara med och skapa en adventskalender.

Bedömning

Du kommer visa att du kan genom att:

 

 • Delta i samtal.
 • Göra någon programmering i apparna beebot och/eller Scratch JR.
 • Programmera din robot så att den anländer till anvisad plats.
 • Läsa av QR-koder. Vara med och skapa QR-koder.
 • Följa en kamrats instruktion.
 • Svara på frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Manualer för redskap och teknisk utrustning i närmiljön.
  Tk  7-9
 • Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations-, och informationsteknik för utbyte av information till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om några tekniska lösningar där elkomponenter används för att få ljud, ljus eller rörelse.
  Tk  E 9

Matriser

NO Ma Tk
Bedömningsmatris, Teknik, åk 9, Lsär 11

E
C
A
Genomfört arbetsområdet
Vardagligt problem
Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma enkla och delvis underbyggda förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma välutvecklade och väl underbyggda förslag till hur vardagliga problem kan lösas med hjälp av teknik.

E
C
A
Genomfört arbetsområdet
Redskap & teknisk utrustning
Eleven medverkar i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Eleven använder på ett säkert och ändamålsenligt sätt redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

NO Ma Tk
Bedömningsmatris matematik grundsärskolan 7-9

Deltagit. Genomfört arbetsområde.
E
C
A
Problemlösning
Du kan **medverka** i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Du kan lösa problem i vardagliga situationer på ett **väl fungerande** sätt.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
Geometri
Du uppskattar, mäter och avläsa sträckor, massor och volymer och **bidrar** till att storleksordna enheterna.
Du uppskattar, mäter och avläsa sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **viss säkerhet**.
Du uppskattar, mäter och avläsa sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med **säkerhet**.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömmen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: