Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin Modersmål Grundsärskolan 1 år7-9 HT 2018

Skapad 2018-11-08 10:54 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundsärskola F – 9 Modersmål
Pedagogisk planering v45 t.o.m v51 2018 för elever på grundsärskolan som läser kinesiska som modersmål från år 7-9.

Innehåll

Arbetsområde

Tala, läsa, kultur och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Ser nedan:

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna medverka i att uttrycka önskan och känslor.
Utifrån kinesiska språkets särdrag kan eleven medverka i att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi.
Att kunna samtala om de olika ämnen genom att lyssna på mig och medverka i att ställa frågor och svara.
Att kunna med stöd av bilder, sång och filmer medverka i att förstår ord, meningar och texternas och filmernas innehåll.
Att kunna medverka i att läsa och skriva tecken för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna medverka i att förstå likheten och skillnaderna mellan Kina och Sverige.
Att kunna medverka i att producera något som kopplar till varje tema.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning

Vad heter olika djur och vad äter de? v45
Hur beställer man mat i en restaurang: McDonalds - olika lånade ord v46
Att utrycka känslor: ledsen, glad, trött, orolig osv. v47
Faktatexter om groda v48-50
Jultema: sång/ordlek/aktivitet v51

Film: 喜羊羊与大灰狼,美影厂短片电影 
Sång: 拔萝卜,两只老虎,小兔子乖乖,拍手歌 

Arbetsmetoder 
Visuell förstärkning: bilder, tecken och kroppsspråk när vi presenterar nya ord och meningar
Skriva tecken med rätt ordning i sin anteckningsbok
Läsa faktatexter med hjälp av bilder och ritningar
Pappersklippning: klippa och klistra ord och bilder.
Pappersvirkning: att förstärka ord och meningar som vi har lärt oss
Kortlek
Film, sång och APP på iPad. 

Eleven har uppnått målen när...

När du kan medverka i att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi.
När du kan samtala om de olika ämnen genom att lyssna på mig och medverka i att ställa frågor och svara.
När du kan medverka i att uttrycka önskningar och känslor.
När du kan medverka i att förstår ord, meningar, texters och filmers innehåll med stöd av bilder, kroppspråk, sång och film.
När du kan medverka i att läsa och skriva tecken som jag har visat i din anteckningsbok. 
När du kan medverka i att visa förståelse för likheterna och skillnaderna mellan Kina och Sverige.
När du kan medverka i att skapa egen konst som kopplar till varje tema.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Modersmålets uppbyggnad. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel nyhetsartiklar, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: