Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Språk & grammatik

Skapad 2018-11-08 10:54 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under detta moment ska ni arbeta med det svenska språkets grammatik. Ordklasser och satsdelar kommer beröras, likaså hur ni läser en kortare text och kan återge innehållet i den.

Innehåll

Syfte:

 • Känna till det svenska språkets struktur och normer
 • Känna till och förstå hur språket är uppbyggt med ordklasser och satser. 
 • Förmåga att bearbeta en text med hjälp av språkliga regler och normer
 • Förmåga att läsa och förstå en text och dess budskap 

 

Lektionerna kommer innehålla:

 • Genomgång av grammatik och individuella övningar
 • Läsning av texter och redogöra för dess budskap
 • Bearbetning och omdöme av texter som inte följer de språkliga reglerna

 

Detta kommer att bedömas:

 • Dina kunskaper om ordklasser och satsdelar. 
 • Din förmåga att läsa en text och kunna återge dess budskap
 • Din förmåga att bearbeta en text med hjälp av språkliga normer och regler.

 

 

Uppgifter

 • Läsförståelse

 • Prov i grammatik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska: Språk & grammatik

Svenska

F
E
C
A
Läsa med flyt & läsförståelse
Du kan läsa och förstå en kortare text och resonera om den.
Du har svårt att läsa med flyt. Du har svårt att förstå ord, begrepp och meningar.
Du kan läsa med flyt. Du är ganska säker med vissa ord, begrepp och meningar.
Du kan läsa med bra flyt. Du är ganska säker med ord, begrepp och meningar.
Du kan läsa med mycket bra flyt. Du är säker med ord, begrepp och meningar.
Tolka & resonera om budskap
Du kan resonera om en texts budskap.
Du är osäker i vad textens budskap är för något.
Du är ganska säker i vad textens budskap är för något.
Du är ganska säker i vad textens budskap är för något och gör ett försök att förklara det.
Du är säker i vad textens budskap är för något och kan förklara det.
Språkets struktur
Du har kunskap om det svenska språkets struktur med regler, normer och grammatik.
Du är osäker i det svenska språkets regler. Du är osäker i sakfrågorna.
Du är ganska säker i det svenska språkets regler. Du kan sakfrågorna till viss del.
Du är ganska i det svenska språkets regler. Du kan sakfrågorna ganska bra.
Du är säker i det svenska språkets regler. Du kan sakfrågorna bra.
Bearbeta & ge omdöme
Du kan, med hjälp av språkreglerna, bearbeta en text och rätta den.
Du är osäker i vad som ska rättas och vad som är grammatiskt fel i en text.
Du är ganska säker i vad som ska rättas och vad som är grammatiskt fel i en text.
Du är ganska säker i vad som ska rättas och vad som är grammatiskt fel i en text. Du förklarar till viss del din rättning.
Du är säker i vad som ska rättas och vad som är grammatiskt fel i en text. Du förklarar ganska bra din rättning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: