Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franco Addition och subtraktion

Skapad 2018-11-08 11:26 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om addition och subtraktion. Vi jobbar med tallinjer och siffrornas platsvärde. Vi lär oss att avrunda tal och vi kommer att jobba med olika sätt att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10000.

Innehåll

När du jobbat klart med kapitlet ska du:

  • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
  • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10000.
  • kunna pricka in tal på en tallinje och bekanta dig med avrundning.
  • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och med uppställning (algoritm).
Arbetssätt - undervisningen

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa, med både enskilt och parvis arbete.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

 

 Begrepp som ingår i kursen:

Platsvärde, siffra, tal, utvecklad form, tallinje, udda och jämna tal, avrundning, subtraktion, addition, term, summa och differens.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Under kursens gång kommer du att få göra en diagnos där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matris Alfa kap. 1

På väg att utveckla
Har förmåga
Problemlösning
Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Metod och beräkningar
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Resonemang
Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: