Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och örat

Skapad 2018-11-08 11:49 i Alléskolan Lerum
Arbetsområde akustik /optik, örat+ögat
Grundskola 9 Fysik Biologi
Under några veckor kommer ni att lära er med om ljud och hur vi kan höra dessa. Man är så van vid kunna höra att man sällan reflekterar över hur ljud uppkommer eller fortplantar sig. Men när man vet vad ett ljud är hur kan då din hjärna tolka detta?

Innehåll

SYFTE

FYSIK
Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik,
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

BIOLOGI

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi,
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

CENTRALT INNEHÅLL / UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

FYSIK:
LJUD

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt.
Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

BIOLOGI

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

EFTER AVSLUTAT OMRÅDE SKA DU KUNNA:

Visa på en förståelse för vad ljud är.

Veta inom vilken frekvens vi och andra djur kan höra

Att kunna skilja på höga/låga respektive svaga/starka toner.

Förstå varför ljudets hastighet är olika i luft och i andra ämnen.

Visa förståelse och kunna förklara begreppen för området

Visa förståelse för hur vårt öra fungerar och hur vi kan höra.


Begreppen för o
mrådet:

Ljudvågor,  våglängd,  frekvens,  ultraljud,  infraljud,  resonans,  decibel,  hertz,  hög/låg, svag /stark ton, ekolod, buller samt örats olika delar.

 

Uppgifter, material och länkar

Ligger på Classroom - kurskod finns i klassrummet

 

DU VISAR ATT DU NÅR KUNSKAPSKRAVEN GENOM ATT

  • du deltar aktivt under våra lektioner
  • du visar dina kunskaper på ett skriftligt prov måndagen den 3 december

 

Matriser

Fy Bi
Bedömningsmatris Fysik- ljud

Ännu ej visat
E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Fysikalsiak sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Kan ge exempel på och beskriva några centrala netaurvetskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Fy Bi
Bedömningsmatris Biologi- örat

Ännu ej visat
E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: