Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2018-11-08 12:13 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Taluppfattning och tals användning åk 1
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du ska få möjlighet att utveckla ditt matematiska tänkande.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Du ska ges möjlighet att lära dig:

 • använda tal för att ange antal 0-20 (symbol-antal)
 • skriva siffror 0-9
 • ramsräkna till 100
 • förstå begreppen lika många, större än, mindre än, höger, vänster, fler och färre
 • dela upp talen 2- 10 (talkompisar)
 • storleksordna tal 0-10
 • förstå räknesätten addition och subtraktion samt göra enkla beräkningar inom heltalsområdet 0-10
 • kunna rita av de geometriska formerna fyrkant, triangel och cirkel samt veta vilken som är vilken
 • rita och skriva en egen räknehändelse
 • klockan, hel och halv timme
 • mäta med linjal och ange mått i centimeter
 • fortsätta mönster

Arbetssätt och undervisning:

En till en- undervisning

Enskilt arbete i matematikboken 

Anpassade arbetsblad

Använda laborativt material som en naturlig del av undervisningen

Räknesagor

Spel

Pedagogiska dataprogram

Visa vad du lärt dig

Du visar att du har förstått genom att klara både muntliga och skriftliga diagnoser

Tidsram

Läsåret 2018/2019

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: