Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måndagar PRIO 9 Kap 2 Samband och förändring

Skapad 2018-11-08 12:17 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola F Matematik
I det här kapitlet kommer du att arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar

Innehåll

Wilma, Jossef, Tom, Hannes, Elin, Pelle, Isak, Hampus, Axel, Mervan, Tyra-Li, Eira, Ebba, Wille
09A Måndagar Planering Kap2 - Samband & förändring PRIO 9
Lärare: Helena Niklasson, 073-0654551 Mail: helena.n1@utb.hudiksvall.se

 

Vecka

Mån 12.10-13.20 sal M1
(halvklass)

Tis 10.20-11.10 sal M2
(helklass)

Ons 9.30-10.10 sal M1
(helklass)

43

Provgenomgång/
Återkoppling/utvärdering

Projekt Kindness

Projekt Kindness

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

Introduktion:
Pedagogiskplanering
Aktivitet: Bygga funktionsmaskiner

2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner

2.1 Funktioner

2.2 Linjära funktioner

2.1 Vad är en funktion?

2.2 Linjära funktioner

2.1 Funktioner

2.2 Linjära funktioner

46

Veckans problem:

Problem: Rektangel ABCD i ett koordinatsystem

Desmos: grafritande verktyg

2.3 Räta linjens ekvation

www.desmos.com

Syfte: Utveckla resonemangsförmågan och förståelse för linjära funktioner
Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

2.3 Räta linjens ekvation

2.3 Räta linjens ekvation

2.3 Räta linjens ekvation

Aktivitet 2.2
Sant eller falskt?
2.3 Räta linjens ekvation

47

Veckans problem:
Simhallen
Syfte: Utveckla resonemangsförmågan och förståelse för linjära funktioner
Fokus: Resonemang, kommunikation. Öva inför muntligt NP

2.4 Procentuell förändring

2.4 Procentuell förändring

2.4 Procentuell förändring

2.4 Procentuell förändring

48

Veckans problem:

Aktivitet 4.1A

Syfte: Träna på beräkningar av andelen i procentform

Aktivitet 2.4: Procentuella förändringar

Syfte: Uttrycka procentuella förändringar i decimalform och förstå samband mellan procentuella ökningar och minskningar.

Fokus: Resonemang, kommunikation

2.4 Procentuell förändring

2.5 Upprepad procentuell förändring

2.5 Upprepad procentuell förändring

49


STUDIEDAG!!

Begreppstest s. 84
Kapiteltest s.85
Lämnas in!

NP MUNTLIGT!

Basläger s. 86-89 och/eller
Höghöjd s.90-91

NP MUNTLIGT!

50

Basläger s. 86-89 och/eller Höghöjd s.90-91
NP MUNTLIGT!

Basläger s. 86-89 och/eller Höghöjd s.90-91
NP MUNTLIGT!

Basläger s. 86-89 och/eller Höghöjd s.90-91
NP MUNTLIGT!

51

Återkoppling/utvärdering

Veckans problem

Vi har ärvt 2000000:-

Syfte: Modellering
Fokus: Resonemang, kommunikation och problemlösningsförmåga

 


Tips:Centralt innehåll

Samband och förändring. Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för undersöka förändring, förändringstakt och andra samband. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Begrepp åk 9        (Begreppslista med förklaringar finns på s. 92 i läroboken)

 • Variabel

 • Funktion

 • Graf

 • Linjär funktion

 • Proportionalitet

 • Räta linjens ekvation

 • Procent

 • Förändringsfaktor

 • Procentuell förändring

 

Undervisningens arbetssätt och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar

 • Enskilt arbete

 • Problemlösning (EPA, enskilt, par, alla eller tvärtom APE)

 • Gruppdiskussioner

 • Aktiviteter

 • Prov/läxor/självbedömningBedömning av förmågor/kunskaper grundar sig på

 • se bedömningsmatris i UNIKUMHur ska du visa vad du har lärt dig?

 • Genom problemlösningsuppgifter

 • Begreppstest och kapiteltest

 • Genom muntliga och/eller skriftliga prov

 • Genom inlämningsuppgifter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: