Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kroppen

Skapad 2018-11-08 12:20 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Kroppen
Grundskola 5 Biologi
Här får du lära dig kroppen och dess organ. Du får reda syrets väg genom kroppen (lungor, hjärta, blodkärl), Vi lär oss om skelettets, musklernas och ledernas funktion. Hjärnan och vårt nervsystem. Slutligen ser vi på sambandet mellan olika sjukdomar och hur vår kropp fungerar. Som en röd tråd genom arbetet har vi vår hälsa.

Innehåll


Mål: När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna 

 

- Delta i samtal/resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter.

- Utföra undersökningar utifrån givna eller egna frågeställningar. utförande och utvärdering.

- Kunna använda aktuella begrepp, för att kunna beskriva samband i kroppen

 -Namn på de viktigaste av kroppens organ och var de sitter och deras funktion.

 • Skelettet, lederna, musklerna och hudens funktion.
 • Hur hjärtat och blodomloppet fungerar.
 • Syrets väg genom kroppen. Lungor, hjärta och blodomlopp.
 • Sambandet mellan hjärnan och nerverna

 

 

Aktuella begrepp:

Organism, organ, organsystem

cell, cellandning

känselcell, känselsinnet

leder, sena, muskelrörelser, uthållighet, kota, brosk

Hjärta, lungor, blodomlopp, vener, artärer, kapillärer, röda och vita blodkroppar, blodplättar, blodplasma näringsämne, kretslopp

luftrör, lungblåsa

 

 

Undervisningen kommer att innehålla

 

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Filmer
 • Titta på modeller av kroppen
 • Undersökningar som dokumenteras
 • Träna på att läsa och förstå faktatexter och jobba med instuderingsfrågor
 • Samtala och diskutera om kropp och hälsa
 • Skriva en hälsodagbok - reflektion utifrån den

 

Hur du får visa dina kunskaper  

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par helklass.
 • Systematiska undersökningar om kroppen
 • Dokumentation av undersökningar
 • Hur du använder aktuella begrepp
 • Rita bilder, skriva texter.
 • Hälsodagboken
 • Slutuppgift, där sambanden mellan kunskapen om hur vår kropp fungerar och hur vi håller oss friska ska synliggöras.

Bildresultat för kroppens organ 

 

 Bildresultat för kroppens organ

 

 

 

Uppgifter

 • Kroppen - syremolekylens resa

 • Kroppen - syremolekylens resa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6

Matriser

Bi
Biologi kroppen år 4-6 Adolfsbergsskolan

Godkänt
Mer än godkänt
Resonera
Kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker Biologi ( hälsa) Så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker Biologi ( hälsa) Så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker Biologi ( hälsa) Så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i dessa ämnen. Du använder biologins, begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i dessa ämnen. Du använder biologins,begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop på ett välutvecklat utvecklat sätt i dessa ämnen. Du använder biologins, begrepp på ett mycket bra sätt.
Föra resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om Bi(hälsa, sjukdom och pubertet), Du jämför hur det hänger ihop med hur Bi(kroppen fungerar),
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om Bi(hälsa, sjukdom och pubertet), Du jämför hur det hänger ihop med hur Bi(kroppen fungerar),
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om Bi(hälsa, sjukdom och pubertet), Du jämför hur det hänger ihop med hur Bi(kroppen fungerar),
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: