Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

12c planering år 8 period 2 Algebra

Skapad 2018-11-08 12:41 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 8 Matematik
Planering för arbetet med Algebra vecka 45-52 du ser nedan en grovplanering av vilka begrepp som kommer att behandlas och hur vi kommer att jobba. Du kan även klicka dig vidare till lektionsplaneringen

Innehåll

 Klicka här för att komma till lektionsplanering: PLANERING 

Centralt innehåll - Vad ska vi undervisa om?

 • Vad är variabler? Hur använder vi dem?

 • Mönster och formler

 • Vad är uttryck? Hur kan vi förenkla dem?

 • Vad är ekvationer?

 • Vi lär oss metoder för att lösa ekvationer.

 • Hur kan vi formulera frågeställningar?

 • Hur kan vi använda ekvationer för att lösa problem?

 

Begrepp - vilka begrepp kommer vi att behandla?

Algebra

Mönster

Aritmetisk talföljd

Geometrisk talföljd

Formel

Numeriskt uttryck

Algebraiskt uttryck

Variabel

Förenkla

Likhet

Ekvation

Obekant

Prövning

 

Filmer

 

genomgångar till de enskilda delarna i arbetsområdet hittar du i lektionsplaneringen under varje genomgång.

 

Bedömning - vilka kunskapskrav kommer att bedömas?


Metod

 • Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen
 • Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar
 • Hur utvecklingsbara elevens metoder är
 • Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel 

Begrepp

 • Hur väl eleven använder olika begrepp
 • Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer
 • I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp

Resonemang

 • I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
 • Kvaliteten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)

Kommunikation

 • Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
 • Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer 

Problemlösning

 • I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer
 • Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer
 • Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser
 • I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat

Matriser

Ma
Provmatris till området Algebra 12c

E-nivå

I den första delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar endast E-nivå.
E
C
A
1. BEGREPP
ser mönster i talföljder
Jag ger två korrekta svar.
1. METOD
förenkla uttryck och löser ekvationer
Jag löser minst två uppgifter korrekt.
1. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga utan given metod.
Jag löser uppgiften på ett fungerande sätt eller påbörjar en algebraisk lösning genom att skriva en korrekt ekvation.
1. RESONEMANG
Se olika lösningar till en uppgift och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger en godtagbar beskrivning av hur man hittar mönster. Beskrivningen kan bygga på figurer eller resonemang.

E/C-nivå

I den andra delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar både E- och C-nivå.
E
C
A
2. BEGREPP
Förstår innebörden av att förenkla uttryck
Jag ger ett korrekt svar.
Jag ger två korrekta svar.
2. METOD
Beräkna värde av uttryck när den obekanta är given
Jag löser en uppgift korrekt,
Jag löser båda uppgifterna korrekta
2. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga.
Jag löser problemet med valfri metod eller påbörjar en algebraisk lösning t.ex. genom att skriva en korrekt ekvation.
Eleven löser hela problemet på ett väl fungerande sätt t.ex. med ekvation, tabell eller redovisad prövning.
2. RESONEMANG
Se olika lösningar och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger en korrekt motivering till hur någon av eleverna har tänkt.
Eleven ger en motivering till hur alla eleverna har börjat, eller förklarar hur alla kan ha tänkt.

C/A-nivå

I den tredje delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar C- och A-nivå.
E
C
A
3. BEGREPP
Beskriva geometriska begrepp med hjälp av uttryck
Jag bestämmer ett korrekt uttryck för delar av en rektangel
Jag bestämmer ett korrekt uttryck för rektangelns del. Uttrycket behöver inte vara förenklat.
3. METOD
förenklar uttryck och löser ekvationer
Jag löser en uppgift korrekt
jag löser båda uppgifterna korrekta
3. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga.
Jag löser problemet på ett fungerande sätt, t.ex. med prövning eller tabell.
Jag löser hela problemet med en effektiv metod, t.ex. med en ekvation.
3. RESONEMANG
Avgör för ekvationer om de har en lösning, flera lösningar eller saknar lösning.
Jag ger korrekta motiveringar till minst två av ekvationerna.
Jag ger korrekta motivering till alla ekvationerna.

ALLA UPPGIFTER - KOMMUNIKATION

Hur tydlig min redovisning är bedöms i ALLA uppgifter och visas här nedan.
E
C
A
1-3 KOMMUNIKATION
Hur den skriftliga redovisningen är.
Jag redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt sätt Redovisningen är tydlig och lätt att följa.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Redovisningen är mycket tydlig och visar lösningar på ett matematiskt effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: