Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på No, åk 4, kap 3 Väder, värme och kyla

Skapad 2018-11-08 13:15 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Koll på NO 4 Vi kommer att hitta svaren på frågan hur kan det blåsa, varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag, hur kan vi spara värmen i huset, vad är dimma? Vi kommer även att ta upp frågor om hållbarutveckling, klimat och miljöpåverkan.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Fysik
Vad är väder? Väder är helt enkelt luftens ständiga växlingar runt omkring dig. Det kan vara stilla, blåsigt, varmt, kallt, fuktigt och torrt. Det som har störst betydelse för vädret är hur vattnet förändras i luften. Utan vatten skulle det inte finnas vare sig moln, regn, snö, åska eller dimma. Väder har faktiskt en stor betydelse för oss och påverkar mycket av det vi gör.

Innehåll

Mål för eleven:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • förklara vad det är som händer när det blir varmt
 • kunna förklara hur vindar uppstår
 • veta hur moln, regn och snö bildas
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder
 • Vad är en meteorolog?
 • Kunna förklara ämnesspecifika begrepp.
 • Du ska kunna förklara hur olika väderfenomen uppstår och hur de hänger ihop med varandra.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa faktatexter från olika läroböcker t.ex. Koll på NO åk 4
 • Se film
 • Skriva och dokumentera
 • Föreläsning av lärare
 • Beskriva och dokumentera med ord och bild.
 • ge exempel på och beskriva fysikaliska fenomen med fysiska begrepp.
 • Göra experiment

 Bedömning

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån muntliga diskussioner samt hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp  som vi arbetat med under arbetsområdet. .

Du kommer få flera möjligheter till att visa vad du kan om väder. Bland annat när du deltar i genomgångar och i diskussioner. I det avslutande momentet blir det prov instuderingsfrågor som hjälp. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Allmän matris i SO/NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge exempel, använda fakta
Du ger enstaka exempel för att beskriva eller förklara.
Du kan ge några exempel som stärker dina argument eller förklaringar.
Du använder flertalet relevanta exempel för att stärka dina argument eller förklaringar. Fakta är korrekta.
Använda begrepp
Du använder dig av några begrepp som vi arbetat med. Du skriver om begrepp snarare än med begrepp.
Du använder dig av flertalet begrepp som tillhör ämnet. Du beskriver och förklarar med hjälp av begrepp.
Du använder begrepp på ett relevant sätt för att ordna dina texter och förklara ämnet vi arbetar med. Du upptäcker nya begrepp, försöker förstå dem och prövar dess användning.
Förklara: argumentera, resonera, analysera och se samband
Du svarar på frågor. Gör uppgifter. Förklaringarna är enkla på så sätt att de främst består av påståenden som förklaras ibland.
Du förklarar hur saker hänger ihop. Det vill säga dur det ena leder till det andra och kanske till och med det tredje.
Dina förklarngar innehåller "vrid och vänd-moment". Dvs du förklarar "å ena sidan och andra sidan"- perspektivet. Långsiktigheten. Delar och helheter. Olika aktörer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: