Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning av tygbiter

Skapad 2018-11-08 13:42 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 6 Slöjd
Fram till jul ska vi jobba med något som är gjort i gammalt tyg med temat aesthetics/tumbler

Innehåll

Syfte:

Denna uppgift har som syfte at du har

 • möjlighet att utöka din förmåga inom planering, utförande och vardering av eget arbete.
 • möjlighet att lära dig att formge och framställa et produkt, vid hjälp av materialspecifike tekniker
 • möjlighet att begripa viktigheten av återvinning i vårt samhälle

Mål:

 • Målet med detta projekt är att du ska lära dig att planlägga och motivera det du vill göra, utföra det du har planlagt och sen kunne vardera ditt eget förmående.
 • Du ska också lära dig att jobba med ett tema för din framställning och jobba inom specifika ramar given i uppgiften.
 • Lära dig om återvinning av material och varför det är viktigt i vårt samhälle. 
 •  

Medel/Uppgift: Göra något användbart av gammalt tyg med tema aesthetics/tumblr

Dessa kriterier ska mötas i dit valfria projekt:

  • Man får använda tygets bredda x 50 cm i 3 olika tyger ur högen jag lägger fram

  • Det ska ingå 3 olika sömtyper på symaskinen.

  • Det ska finnas ett band

  • Det ska finnas ett funktionellt blixtlås

  • Det ska finnas minst en vikt och sömmat kant

 

 •  

Centralt innehåll:

Du kommer jobba med tyg av olika material och kombinera dom med band och blixtlås samt därtill hörande sytekniker och sömmar på symaskin. Inspiration, planering och utvardering kommer göras analogt såväl som digitalt.

Aktuella kunskapskrav inom arbetsområdet:

Följande kunskapskrav kommer vi att arbeta med:
(Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6)

 

Konkreta mål utifrån syften & mål, kunskapskrav och det centrala innehållet:

Vid terminens slut ska du i textilslöjd:

 • kunna förstå varför det är viktigt med återvinning av material
 • kunna planera, genomföra och utvärdera eget skapande
 • förstå hur olika materialer talar för olika tekniker
 • kunna använda slöjdspecifika ord

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna formge och framställa föremål.
 • Kunna använda verktyg på ett korrekt och säkert sätt.
 • Ge motiveringar till dina val av arbete.
 • Kunna utveckla egna idéer.
 • Tänka ut följande steg i processen.
 • Kunna bedöma din arbetsinsats.
 • Kunna förklara hur valet av material, färg och form påverkar slutresultatet.

I arbetsområdet ges du möjlighet att utveckla din förmåga att (syfte & mål, förmågor):

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

Uppgifter

 • Göra något användbart av gammalt tyg med tema aesthetics/tumblr

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Självskattningsmatris

Jag kan

Stämmer inte
Stämmer delvis
Stämmer helt
bestämma utseende på mitt arbete
använda verktyg på rätt sätt
motivera mina val av material
komma med egna idéer
tänka ut själv hur jag ska göra
bedöma om jag gjort en bra arbetsinsats
förklara varför jag gjorde som jag gjorde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: