Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2018-11-08 14:03 i Noltorpsskolan Alingsås
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet Idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Innehåll

Du ska få lära dig

Lek, spel och rörelse inne och ute:  - Grovmotoriska grundformer (springa, hoppa, klättra...)

                                                         - Redskapsövningar

                                                         - Följa regler och samarbetsträning

                                                         - Säkerhet

 Rörelse till musik                              - Takt och rytm

                                                        - Röra sig i takt till musik

Orientering i närmiljön med karta     - Förstå hur en karta är uppbyggd och känna till vanliga karttecken

                                                         - Rumsuppfattning

Allemansrätten

Hälsa och livsstil 

Undervisning:

- leka lekar

- prova på flera idrotter (gymnastik, bollsporter, friidrott, orientering...)

- olika aktiviteter både inomhus och utomhus

- dans och rörelse till musik

- träna orientering med enkla kartor inom- och utomhus

-  få kunskap och förståelse om allemansrätten

Det här kommer att bedömas

Jag bedömer din förmågan att:

- delta i lekar, spel och rörelse och anpassa dina rörelser till aktiviteten (inne och ute)

- förstå och följa regler

- samarbeta

- röra dig till musik

- förstå kartors uppbyggnad och att orientera

- visa viss förståelse av allemansrätten


- hur man lever ett hälsosamt liv

 

 

Uppgifter

 • Allemansrätten

 • Allemansrätten

 • Allemansrätten

 • Orientering

 • Orientering

 • Orientering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: