Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Näringslära

Skapad 2018-11-08 14:41 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Näringslära i ämnet hkk med fokus på näringsämnena och hur kost kan individanpassas.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I området näringslära kommer ni elever att få lära er om individens behov av olika näringsämnen och hur de kan anpassas utifrån olika behov. Vi kommer gå igenom näringsämnena: kolhydrater, proteiner, fett, vitaminer, mineraler, vatten

Innehåll

Vad ska vi lära: 

I vilka livsmedel finns de olika näringsämnena; kolhydrater, fett, protein, vitamin, mineraler och vatten. Och vad det har för funktioner i kroppen. 

Varför behöver kroppen mat och motion?

Hur kan du anpassa kosten utifrån olika individuella behov: tex idrottande, stillasittande, allergier, kostval utifrån religion, vegetarian. 

Hur ska vi lära:

Med fokus på hem- och konsumentkunskapsboken, kapitlet om  ”De olika näringsämnena” s.15- 27, 32-45 i hkk-boken. 
Instuderingsfrågor
Filmer
Gruppdiskussioner utifrån genomgångarna. 

Laga mat med fokus på näringsämnena samt göra en jämförande matlagning utifrån näringsämnena i grupp. 

Hur ska vi visa vad vi lärt:

Individuella kostplanering för en fiktiv person. 
Skriftligt prov
Gruppdiskussioner

 

 

Övrigt material kopplat till ämnesområdet: (Klicka på länken) 

närings ppt

Filmer kopplade till undervisningen: 

Kolhydrater: https://youtu.be/wSsVMtfuxx8 

Fett: https://youtu.be/apFQjNE6kFg 

Protein: https://youtu.be/m45snv16-vE  (engelskt tal)

Vitaminer film 1: https://youtu.be/ouUcQop8LSw 

Vitaminer film 2: https://youtu.be/jnCGLx3buzA 

Mineraler: https://youtu.be/q03v4Ex0cp8 

 

Uppgifter

 • Åk 8 PROV Näringslära HKK

 • Prov i näringslära

 • PROV Näringslära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav Hem- och konsumentkunskap: Område Näringslära

Förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

E
C
A
Måltider & individuella behov
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Förmåga att värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

E
C
A
Konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: