Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtiden - forntiden

Skapad 2018-11-08 14:50 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi jobbar med allt från jordens början till livets början, de första djuren, de första människorna, stenåldern, bronsåldern, järnåldern.

Innehåll

För att du ska uppnå kunskapskraven inom detta område ska du:

·        Enkelt kunna återge hur och i vilken ordning livet på jorden uppkom och utvecklades från de blågröna algerna till den första människan.

·        Kunna placera in viktiga utvecklingssteg i rätt ordning på en tidslinje. (blågröna alger, vattenväxter, små vattendjur, växter på land, de första landlevande djuren, dinosaurier, däggdjur och människan.)

·        Känna till att det fanns växtätande och köttätande dinosaurier. Kunna beskriva några egenskaper som skiljer dem åt.

·        Känna till att vi har haft istider. Kunna beskriva något spår efter isen. (t.ex. flyttblock, isräfflor, stöt- och läsida, rullstensås.)

·        Kunna placera ut stenåldern, bronsåldern, och järnåldern på en tidslinje.

·        Kunna beskriva minst två typiska kännetecken från respektive tidsålder.

Förmågor som du tränar på:

·        Att hitta och beskriva skillnader och likheter mellan däggdjur och kräldjur, de olika tidsåldrarna.(Analysförmåga)

·        Att samtala och diskutera. (Kommunikativ förmåga)

·        Kunna olika ord och begrepp som kännetecknar de olika tidsperioderna och djurarterna .(Begreppsförmåga)

 

 

 

I undervisningen ska vi:

·        Läsa och bearbeta faktatexter

·        Forska om dinosaurier.

·        Redovisa olika arbeten

·        Se filmer om Urtiden och Forntiden

·        Studiebesök på Naturhistoriska museetBedömning

·        Du kan i diskussioner och i skrift redogöra för skillnader mellan däggdjur, dinosaurier/kräldjur och människor.

·        Du kan på en tidslinje placera ut stenåldern, bronsålder och järnålder i rätt ordning.

·        Du kan i diskussioner och i skrift redogöra för någon skillnad och likhet mellan de olika tidsåldrarna: stenålder, bronsålder och järnålder.

·        Du kan utomhus känna igen och namnge något spår som inlandsisen gjort (läraren presenterar olika spår som du kan namnge/beskriva)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: