Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Kotten Självkänsla

Skapad 2018-11-08 15:01 i Förskolan Granen Östhammar
jämställdhetsplanering självkänsla
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt

Innehåll

Varför arbetar vi med självkänsla och integritet?

Under året arbetar vi kontinuerligt med jämställdhetsarbetet i barngruppen för att stärka oss som grupp. Vi arbetar med olika områden beroende på vilka behov barngruppen har. Under november kommer vi att ha extra fokus på självkänsla och då under v46-47 lägga större vikt på barns integritet och stopp min kropp.

Avdelningens mål:

Låta barnen möta olika känslor i olika former så de får verktyg att våga säga vad de vill och inte vill, förstå sina rättigheter (integritet). Få barnen att förstå att vi alla känner olika i olika situationer.

Aktivitet:

Vi kommer att arbeta med materialet "Boken om liten" och använda oss av olika känslokort. Vi  sätter ord på känslor, ritar , sjunger , dramatiserar i de olika åldersgrupperna. Vi sjunger tillsammans och lär oss bl,annat sången "Stopp min kropp". De äldre barnen arbetar också med ett värdegrundsmaterial "Snick och Snack". Vi samtalar och sjunger utifrån detta och åker även in till Uppsala för att se en föreställning om "Djuren i kungaskogen".

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med självkänsla och integritet kommer att göras vid samlingar, planerade aktiviteter i olika åldersgrupper och på  vilor samt vid olika tillfällen i vardagen där vi möter olika frågor eller tankar. Genom att vi pedagoger är närvarande och lyhörda skapar vi trygghet där man kan ta upp tankar och känslor som dyker upp. Genom att synliggöra arbetet med självkänsla, känslor och integritet ger vi barnen redskap att bygga upp självkänslan och tron på sig själv. Våga säga nej/stopp om man inte vill men också våga säga när man vill något.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: