Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3 18/19

Skapad 2018-11-08 15:02 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Under lektionerna kommer vi att arbeta med följande områden: Gemensam sång, egna sångtexter, andras sångtexter, olika musikstilar, instrumentgrupper samt rytm och rörelse.
Grundskola 3 Musik
Du kommer att fortsätta lära dig nya sånger på svenska, engelska och öva på takt och rytm. Du kommer också att få prova på att skapa egen musik. Du kommer även att utveckla din förmåga att skilja på och ge exempel på olika musikstilar från olika genrer och kulturer

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syftet med ämnet musik i år 3 är att eleverna ska få möjlighet att sjunga i olika musikaliska former och genrer samt ges möjlighet att få skapa egna texter utifrån egna tankar och idéer. Eleverna ska dessutom få tillfälle till att samtala om musikens olika uttryck.

Undervisningens innehåll: Vad?

Undervisningen kommer att innehålla momenten:

Unison sång, kanonsång och växelsång. Enkla former av musikskapande med utgångspunkt i text och melodi. Planering och övning inför skolavslutningarna. Övning inför Lucia, och andra svenska högtider. Lyssna till olika musikstilar och delta i diskussioner kring vad som kännetecknar de olika musikstilarna. Associationer, tankar och känslor som uppkommer då man lyssnar på musik. Instrumentlära. Enkla analyser av sångtexter. De vanligaste psalmerna samt kända barnvisor. 

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen sker i helklass, men ibland gör eleverna uppgifter i mindre grupper. Enskilt arbete kan förekomma då eleverna lyssnar till olika musikstycken och skriver kring dessa.

Kunskapskrav för år 3

Kunskapskraven nedan gäller för år 3

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 3. 18/19

>>>
>>>
>>>
Musicerande
Du ska sjunga med i sånger och visor.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du sjunger med ibland.
Du sjunger med i sånger och visor.
Du sjunger med i sånger och visor och visar att du kan mer.
Du ska delta när vi dansar och gör rörelser till olika sånger, bilder och texter.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar ibland i danser och rörelsesånger.
Du deltar när vi dansar och gör rörelser till olika sånger, bilder och texter.
Du deltar aktivt när vi dansar och gör rörelser till olika sånger, bilder och texter.
Du ska lyssna på musik från olika musikstilar t ex klassisk musik, folkmusik och jazz.
 • Mu  1-3
Du deltar ej när vi lyssnar på musik från olika musikstilar.
Du lyssnar på musik från olika musikstilar och känner igen en del av dem och kan namnge dessa.
Du lyssnar på musik från olika musikstilar med stort intresse och känner igen de flesta och kan namnge dessa.
Musikens sammanhang
Du ska känna till hur stråkinstrument och blåsinstrument ser ut och hur de låter.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du kan med stöd känna igen några stråk- och blåsinstrument, hur de ser ut och hur de låter.
Du känner till några stråk- och blåsinstrument, hur de ser ut och hur de låter.
Du känner till flera stråk- och blåsinstrument, hur de ser ut och hur de låter.
Musikens verktyg
Du ska känna till hur man använder noter när man skriver musik.
 • Mu  1-3
Du är osäker på hur man använder noter.
Du känner till att man använder noter när man skriver musik.
Du känner till att man använder noter när man skriver musik och visar kunskap om dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: