Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott, åk 3 18/19

Skapad 2018-11-08 15:04 i Häckebergaskolan Lunds för- och grundskolor
Det viktigaste vid varje lektion i idrott och hälsa är att alla elever får röra på sig och ha roligt tillsammans bland redskap, bollar, lekar, lag- och individuella aktiviteter både utomhus och inomhus och att ett gott klimat skapas i samspel med varandra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Grundskola 3 Idrott och hälsa

I årskurs 3 Rörelse: Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. Enkla lekar och danser och deras regler. Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Hälsa och livsstil: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Du kommer bland annat att:

 • få träna på de motoriska grundformerna
 • öva på att följa instruktioner och regler
 • träna på att samarbeta  med olika kamrater i olika sammanhang
 • kunna utvärdera och reflektera över olika fysiska aktiviteter

Undervisningens innehåll: Vad?

Du ska delta aktivt i alla aktiviteter på idrottslektionen, både utomhus och inomhus.

 • Du ska utveckla din förmåga att sköta av- och påklädning i omklädningsrummet och hålla ordning på dina tillhörigheter.
 • Du ska utveckla din förmåga att följa regler i lekar
 • Du ska utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Du ska utveckla din takt, rytm och rörelse till musik i olika lekar. 
 • Du ska utveckla din motorik och din förmåga att klättra, hoppa, balansera, krypa och hänga.
 • Du ska få röra dig i lekar både inomhus och utomhus och utveckla en god kroppsuppfattning.
 • Du ska kunna utveckla ditt intresse för att vara regelbundet fysiskt aktiv på fritiden.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar i huvudsak med de motoriska grundformerna för att utveckla dessa förmågor. Detta tränar vi på under lekar, spel och olika redskapsbanor.

Vi arbetar också med öga-handmotoriska övningar tex, vid olika boll-lekar.

Vi arbetar hela tiden med den sociala utvecklingen hos eleverna, dvs förmågan att leka och spela med andra.

Ett viktigt mål är att ge eleverna en positiv känsla i kropp och själ när de idrottar.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt på lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott 18/19

>>>
>>>
>>>
Betyget E i slutet av år 6
**Motorik, lekar och spel**
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar både inomhus och utomhus.
Jag försöker röra mig på ett passande sätt i enkla lekar och idrotter både inomhus och utomhus.
Jag kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Jag försöker röra mig på ett sätt som passar det jag gör.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
**Takt och rytm**
Jag rör mig gärna till musik.
Jag kan röra mig till olika sorters musik.
Jag kan dansa och röra mig på ett enkelt sätt till musik.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
**Simma**
Jag vill ha flythjälpmedel för att träna simtagen på mage.
Jag kan flyta korta stunder och även simma en liten bit på grunt vatten
Jag kan flyta och simma utan flythjälpmedel, men jag behöver träna på teknik och för att orka simma längre
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
**Samtala om hälsa och egna upplevelser**
Jag vill ha hjälp av stödjande frågor för att berätta vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan mer självständigt beskriva vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Jag kan prata om vad jag tänkte och kände när jag idrottade eller ansträngde mig.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
**Aktiviteter i natur och utemiljö**
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa min klädsel till vädret.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder och platsen vi ska vara på.
Jag är med i lekar utomhus. Jag försöker anpassa mig till väder, plats och till allemansrätten.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
**Orientera sig**
Jag vet hur en karta är gjord och hur jag ska använda den.
Jag kan hitta inne i idrottshallen med hjälp av en enkel karta.
Jag kan hitta i kända miljöer utomhus med hjälp av enkla kartor.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
**Förebygga skador**
Jag kan följa regler för enkla lekar.
Jag kan följa regler för lekar och spel. Jag kan förlora.
Jag kan följa regler för lekar och spel samt visa hänsyn mot andra. Jag kan på ett enkelt sätt berätta varför man ska värma upp kroppen.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
**Säkerhet och nödsituationer**
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: