Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Röda

Skapad 2018-11-08 15:09 i Förskolan CVJK TEST Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

Vad är syftet med vårt projekt/tema?

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?

 

Vilka läroplansmål är i fokus? Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?

2.1 Normer och värden

 

2.2 Utveckling och lärande

 

2.3 Barns inflytande

 

 

 

Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?

 

 

 

Hur utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: