Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-11-08 15:30 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Det här arbetar vi med under årskurs 3.

Innehåll

Mål

 

Taluppfattning och räknemetoder

 

·         Eleven ska ha en taluppfattning inom talområdet 0-10000

·         Eleven ska kunna addera och subtrahera tal 0-200 med 10-talsövergång med skriftliga räknemetoder.

·         Eleven ska kunna räkna multiplikation, tabellerna 1-10.

·         Eleven ska kunna avgöra vilket räknesätt som ska användas (addition, subtraktion, multiplikation eller division) i t.ex. ett lästal.

·         Kunna namnge och dela upp .i , ,. Samt att kunna storleksordna delarna.

 

Algebra

 

·         Förstå likhetstecknets betydelse (20= ___ x 5, 3+4 = ___-3).

 

Geometri

 

·         Eleven ska kunna namnge geometriska figurer: kub, rätblock, cylinder, kon och klot. Samt att konstruera dem med enkla mallar.

 • Kunna konstruera och fortsätta mönster och talföljder
 • Kunna beskriva hur mönstret/talföljden är uppbyggt så att en kompis kan fortsätta mönstret/talföljden.
 • Kunna förstora och förminska
 • Vanliga lägesord
 • Symmetri
 • Kunna mäta volym, längd, temperatur och vikt med rätt enhet (liter – dl, cm – m, gram – kg, grader Celsius ).
 • Kunna både den analoga och digitala klockan.

 

 

 

Problemlösning

 

·         Kunna lösa matematiska problem med olika problemlösningsstrategier (rita/skriva eller matematiskt)

 • Kunna redovisa och enkelt argumentera för sina lösningar skriftligt och muntligt.
 • Kunna avgöra om svaret är rimligt genom överslagsräkning eller uppskattning.

 

Sannolikhet och statistik

 

·         Kunna konstruera och avläsa ett stapeldiagram.

 

 

 

Undervisning

 

Eleverna kommer arbeta i ämnet matematik genom följande metoder:

Läromedel: Favorit matematik samt annat material

 

·         Arbeta laborativt

·         Färdighetsträning av de fyra räknesätten: i matteboken, med dator, mattespel m.m.

 • Arbeta genom EPA (ensam, par, alla).
 • Arbeta med problemlösning.
 • Träna på klockan, mäta och väga praktiskt och teoretiskt.

·         Räkna med de olika räknesätten i boken och vid andra skriftliga tillfällen.

 

 

 

Utvärdering

 

Eleverna bedöms på följande sätt:

 

·         Diagnoser i matteboken.

·         Läxförhör.

·         Deltar aktivt i diskussioner och EPA.

·         Redovisar räknemetoder och problemlösningsstrategier muntligt och skriftligt.

·         Praktiskt mäta volym, vikt, temperatur och längd och använda sig av rätt enhet.

·         Kunna svara på vad klockan är vid olika tillfällen och beräkna olika tider.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: