Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klastorpsskolan Idrott och Hälsa

Skapad 2018-11-08 15:33 i Klastorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Pedagogisk planering Klastorpsskolan Idrott och Hälsa

Innehåll

 

Syfte enligt Lgr11

 

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt hälsa, rörelse och livsstil,

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer land och i vatten.

                                                                   

 

Centrala innehåll för årskurs 1-3

 

Rörelse

 

 • Grovmotoriska grundformer. Deras sam­mansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 • Enkla lekar och danser och deras regler.

 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag-och ryggläge.

 

 

 

Konkretisering:

 

  • Eleverna ska få utveckla grovmotoriken genom redskapsgymnastik och redskapsbanor.

  • Eleverna ska få utveckla den allsidiga rörelseförmågan samt grovmotoriken genom olika bollekar/bollidrotter och olika lekar/idrotter.

  • Eleverna ska få utveckla kroppsuppfattningen och koordinationen i förhållande till sig själv och andra.

  • Eleverna ska få utveckla förmågan att röra sig till takt och musik samt kunna enkla danser.

  • Eleverna i årskurs 2 ska få tillfällen att utveckla sin vattenvana.

    

    

 

Hälsa och livsstil

 

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur-och utevistelser.

 

 

 

Konkretisering:

 

  • Eleverna ska få delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt utifrån sin mognad ska få förståelse för vad som påverkar en god hälsa

  • Eleverna ska genom aktiviteterna få utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till den egna fysiska förmågan.

  • Eleverna ska genom att följa regler och instruktioner förebygga risker och visa hänsyn och respekt mot andra i samband med de olika aktiviteterna.

    

    

 

Friluftsliv och utevistelse

 

 

 

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

 • Allemansrättens grunder.

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur-och utevistelser.

 

 

 

Konkretisering:

 

  • Eleverna ska med hjälp av enkla kartor få orientera i och bekanta sig med närområdet och få lära sig begrepp som beskriver rumsuppfattning.

  • Eleverna kommer att bekanta sig med kartans uppbyggnad och dess symboler/karttecken.

  • Eleverna ska genom utelekar och utevistelser dels bekanta sig med allemansrättens grunder, dels öka medvetenheten om vikten av säkerhet och hänsynstagande i samband med uteaktiviteterna.

    

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: