Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Hi v47-v3 Årsk9 WW1 Mellankrigstid och WW2

Skapad 2018-11-08 15:35 i Margarethaskolan Grundskolor
Världskrigen är en tidsperiod som alla känner till något om. Inte minst tack vare att tiden är mycket populär i litteratur och filmer. Genom kunskaper om världskrigen och tiden däremellan ökar möjligheten att ta del av detta. Att ha en förståelse för världskrigen är också viktigt för att förstå varför vår egen tid ser ut som den gör.
Grundskola 9 Historia
Arbetsområdets övergripande syfte är att utveckla förmågan att använda sig av en historisk referensram. Det innebär att du ska kunna beskriva viktiga händelser, personer och förhållanden som rådde under och mellan världskrigen. Du ska visa dina kunskaper genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av människors agerande. Du kommer att arbeta med förmågor från ämnet historia.

Innehåll

Avsnitt 1

Centralt innehåll

Du kommer läsa om 1800-talet, de bägge världskrigen, och tiden där emellan. Du kommer läsa om Förintelsen och Gulag

 

Arbetssätt

• Lärarledda genomgångar • Arbetsuppgifter enskild och i grupp • Textstudier •  Självständig fördjupning • samtal, gemensamma resonemang Filmklipp och Filmer

 

Innehåll

- begrepp: imperialism, nationalism, konflikt, krig  • orsaker för Första världskriget

- Ryska revolutionen • Mellankrigstiden: Glada 1920-talet, ekonomisk kris

- Från demokrati mot diktatur • Hitler väg mot makten • Nazismen

- Förintelsen • Andra världskriget

 

 

Material

bok-Gleerups Hi Utkik

Kopierat material • Filmklipp • Filmer • Originalmaterial sedlar och mynt • kopior av dokument

 

Visa vad du lärt dig!

Första världskriget: Orsaker till och konsekvenser av första världskriget. Händelseförlopp.

Ryska revolutionen: Orsaker till och konsekvenser av ryska revolutionen. Händelseförlopp.

Mellankrigstiden:  Hur kommer det sig att folket valde att följa Hitler? Frågorna tar sin början i depressionen och Hitlers väg till makten.

Andra världskriget: Slutuppgift/examination där du genom att föra resonemang visar att du har kunskaper om orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.  Viktiga ord och begrepp som du behöver kunna för att kunna uppnå kunskapskraven.

 

Kunskapskontroller:

Resonemanguppgift • Klassrumsaktivitet  • Diskussionsuppgifter • Slutuppgift/examination (prov, redovisning) 

 

Syfte

Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

 

Kopplingar till läroplan

Hi  7-9   Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Hi  7-9   Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

Hi  7-9   Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Hi  7-9   Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Re  7-9   Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

 

 

Världskrigen - Kunskapskrav: se matris

Uppgifter

  • Kursplanering för världskrigens tidevarv

  • Daniels presentationer

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia -åk 7-9

E
C
A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Förklara
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Beskriva
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Motivera
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historia
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: