Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Barns inflytande 2018

Skapad 2018-11-08 15:37 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

 • utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
 • utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Planerade insatser

B

 • Fortsätta med arbetet med leken eftersom de har börjat leka ”Polis och tjuv”. Uppmuntra de att leka, hjälpa och stödja de i fortsatta utvecklingen inom leken.
 • Önskefredag, barnen får inom rimliga gränser välja vad de vill göra. Vi har provat att låta de välja själva men det blir för stort för de i nuläget.
 • Barnen får påverka sina dagar hur de vill att de ska se ut inom rimliga gränser.
 • Vad får ni vara med och bestämma?
 • Barnen ville gå hem se var de bor så vi har bestämt att besöka de som går. Fotografera dörrarna med barnen och placera ut de på en karta över Lund.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken)

 • Barnen ska känna sig delaktiga
 • Ta eget ansvar, förståelse för att få vara delaktiga
 • Leken ska utvecklas ännu mera
 • Kännedom om var de bor, närområdet, karta.

Metodval

 • dokumentera 
 • observation 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: