Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 2, studieenhet 9. Famakologi.

Skapad 2018-11-08 15:48 i Vuxnas lärande Papperskorgen
Gymnasieskola Medicin
Här får du lära dig lite om läkemedlens innehåll effekter,användningsområden, administration och biverkningar.

Innehåll

Studieenhet 9

Farmakologi

 

 

Efter denna enhet skall du ha:

Ha kännedom om läkemedlens påverkan på kroppens organsystem och

den lagstiftning, HSLF-FS 2017:37 som reglerar läkemedelshanteringen.

Ha kännedom om delegering av arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården, SOSFS 1997:14

 

 

Genomgång/Föreläsning

Föreläsningen omfattar definition och namn på läkemedel, farmakoterapi, farmakokinetik, och farmakodynamik.

 

Kurslitteratur

Gillå, U och Wide, P. Medicin 2. 2018. Sanoma AB.

Valfri referenslitteratur. Skall dock anges vid inlämning av uppgifter. 

 

 

Examination, se studiearbete 9

 

 

 

 

Uppgifter

  • Studiearbete 9, Medicin 2

Matriser

Med
Medicin 2, studieenhet 9

Medicin 2, 100 poäng. Kurskod: MedMed02

Ämnet Medicin omfattas av följande kurser: - Medicin 1, 150 poäng. - Medicin 2, 100 poäng, som bygger på kursen medicin 1. Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärt-lungräddning. Undervisningen i ämnet medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 3.Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning samt lagar och andra bestämmelser.
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning samt om lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver översiktligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar
Eleven beskriver utförligt specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: