👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och buddhismen

Skapad 2018-11-08 16:05 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska
Under detta arbetsområde får du lära dig om hinduismens och buddhismens historia samt hur religionen fungerar idag. Du får även lära dig om några ritualer, heliga byggnader och platser samt de troendes levnadsregler inom respektive religion. Vi diskuterar hur människors identitet och livsstil och också samhället påverkas av religionen.

Innehåll

 

Arbetssätt:

 

 • Ser filmer från SLI och SVT-play. T.ex: Att leva med sin tro - Elefantguden, INblick i världsreligionerna Hinduism -Andliga ledare, -Levnadsregler, -Högtider, -Heliga skrifter, -Heliga rum och -Tro&identitet, Världens sämsta indier etc. 
 • Läser och sammanfattar faktatexter, enskilt och i grupp, i t.ex PULS Religion.
 • Genomgångar om t.ex några kända gudar, personer, platser, byggnader etc i form av presentationer i PowerPoint.

 • Lyssnar på presentationer om hinduism och buddhism på SO-rummet.
 • Eleverna gör ett eget arbete om en plats, person, gud etc från någon av de två religionerna. Arbetet görs i PowerPoint och presenteras framför klassen. 
 • Genomgång av ämnesspecifika ord och begrepp

   

 

Viktiga ord och begrepp:

monoteism, polyteism, Brahman, Ahtman, avatar, samsara, reinkarnation, karma, yoga, kast, sanskrit, återfördelse, gudar och gudinnor, Brahma, Vishnu, Shiva, tempel, Bhagavad gita, altare, rökelse, guru, brahmin 

 

Uppgifter

 • Presentation PowerPoint

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6