Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr-f-klass rymden

Skapad 2018-11-08 16:14 i Frennarps byskola Halmstad
VFU-planering om rymden.
Grundskola F NO (år 1-3) Teknik
Vi får ett brev av Bing, som bor i en annan galax. Hens planet är döende och hen vill därför flytta till vår galax. Hen vill ha hjälp att lära sig mer för att hitta en bra planet att bo på.

Innehåll

Frågor att reflektera kring:

* Vad vet du om rymden?
*Hur ser det ut i rymden?
*Vad är en galax?
*Vad finns i en galax?
*Vad heter vår galax?
*Vad är solen?
*Vad vet vi om jorden?
*Vad är en stjärn-bild?


För att få svar på dessa frågor kommer eleverna att:

* få rita hur de tror att det ser ut i rymden.
*utbyta erfarenheter med varandra genom att reflektera enskilt, i par och tillsammans med alla.(EPA-metod)
*bli inspirerade genom att titta på film om rymden.
*få rita hur vintergatan ser ut.
*titta på fakta-bilder och texter.
*skriva ett brev till Bing, för att berätta om solen och hur den fungerar.
* använda Google Earth
* skapa i Green screen.
*höra en berättelse om en stjärnbild.
*titta på olika stjärnbilder och jämföra likheter och skillnader.
*tillverka en egen uppfunnen stjärnbild på svart papper och klisterstjärnor.

Uppgifter

 • Google Earth

 • Stjärnbilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: