Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träning och träningsplanering åk 7

Skapad 2018-11-08 16:45 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer under några veckor (vecka 45-48) att arbeta med olika träningsformer, träningsplanering och målsättning. På lektionerna kommer du få prova på olika träningsformer (som exempelvis konditions- och uthållighets-, styrke- och rörlighetsträning). Vi kommer på olika sätt arbeta med dessa träningsformer och tanken med detta är att ni ska få inspiration till er kommande uppgift – att planera ert eget träningspass!

Innehåll

Din uppgift –

1.     Planera ett träningspass. (klart till vecka 48)

2.     Sätta upp ett mål för träningspasset och fundera på vilka muskelgrupper som du tränar i ditt träningspass. (klart till vecka 48)

3.     Utvärdera träningen samt ett kunskapstest kring de centrala begreppen (efter du utfört träningspasset vecka 48/49)

 

Planering 
Du ska planera ett träningspass tillsammans med flera klasskamrater. Ni ska planera utefter en given ram. Ramen är att ni ska ha 12 övningar där varje övning ska utföras i 30 sekunder med 20 sekunders vila mellan varje övning. 

 

Tänk på att övningarna ska fungera att utföra både inne och ute. Ni får lektionstid på er att planera träningspasset så prova er fram till vilka övningar som passar för just er och är kopplat till det mål ni sätter upp. Redovisning sker genom att ni leder ert träningspass och resten av klassen följer er. 

 

Till hjälp har ni materialet i Digilär (se arbetsbeskrivningen i Teams) där du kan läsa mer om vikten av uppvärmning, olika träningsformer, teknik, hur träning påverkar din hälsa, att sätta upp mål för och planera sin egen träning, samt hur man kan utvärdera sin träning. Inspiration till träningspasset kan du även ta från olika träningsappar (Seven, Sworkit osv.), men också materialet i Digilär.

 

Det finns även en planering i Skolplattformen där du kan läsa mer och hitta länkar och tips på hemsidor där du kan läsa mer kring olika faktorer som påverkar din hälsa, samt matriser för detta arbetsområde.

 

Målsättning

Ni ska försöka koppla träningspasset till ett mål. Alltså något ni vill uppnå med träningspasset. Är det fokus på styrka, kondition eller något annat? Vad utvecklar ni genom att utföra detta träningspass? Vilka muskelgrupper tränas och förhoppningsvis utvecklas?

 

Utvärderingen

Utvärderingen sker efter att ni genomfört träningspasset genom en diskussion där följande frågor ska diskuteras:

 

·      Vilket mål hade ni med träningspasset?

·       Hur kändes det att utföra träningspasset?

·       Vad kan påverka din/er upplevelse?

·       Hur kan man förbereda sig inför ett träningspass?

·      Om ni skulle göra om samma uppgift igen, skulle ni då förändra något?


Tänk på att försöka använda begreppen i begreppslistan när ni diskuterar. Ni kommer även få göra ett förhör på begreppen efter att ni genomfört och diskuterat kring erat träningspass.

 

 

Nedan finns några filmklipp som du kan titta på för inspiration:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Träning och träningsplanering

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Träningsformer
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan delta och utföra rörelser i olika träningsformer.
Jag kan utföra olika former av rörelser med fungerande teknik i de olika träningsformerna.
Jag kan utföra olika former av rörelser med säkerhet och gör detta mer rätt teknik.
Aspekt 2
Rörelser kopplat till träning och olika idrotter
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan utföra olika rörelser.
Jag kan med säkerhet och rätt teknik utföra olika rörelser.
Jag kan med säkerhet, rätt teknik och flyt utföra olika rörelser.
Aspekt 3
Mål
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan sätta upp ett träningsmål.
Jag kan sätta upp ett realistiskt träningsmål.
Jag kan sätta upp ett realistiskt och motiverat träningsmål.
Aspekt 4
Planering
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan planera för träning med fokus på en träningsform.
Jag kan planera ett träningsprogram med fokus på en träningsform och koppla programmet till mitt uppställda mål.
Jag kan planera ett träningsprogram med fokus på en träningsform och koppla programmet till mitt uppställda mål. Samt motivera valet av övningar.
Aspekt 5
Utvärdering
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan utvärdera min träning och andra aktiviteter utifrån egna upplevelser av dem.
Jag kan utvärdera min träning och andra aktiviteter utifrån egna upplevelser av dem. Jag kan även koppla ihop mina upplevelser med en annan faktor som påverkar min upplevelse.
Jag kan utvärdera min träning och andra aktiviteter utifrån egna upplevelser av dem. Jag kan även se flera olika faktorer som påverkar min upplevelse.
Aspekt 6
Resonemang
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan resonera kring en faktor som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan resonera kring två faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan resonera kring flera faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Aspekt 7
Använda centrala begrepp
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan förklara några av de centrala begreppen.
Jag kan förklara flera av de centrala begreppen och använda de när jag resonerar kring mitt träningspass.
Jag kan förklara samtliga av de centrala begreppen och använda de när jag resonerar kring mitt träningspass.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: