Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dag på Stjärnan ht18/vt19

Skapad 2018-11-08 17:50 i Knutsbo förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Skapa trygghet genom rutiner. Barnen behöver bli trygga i våran verksamhet genom fasta rutiner.

Innehåll

SYFTE

Barnen behöver bli trygga för att kunna lära och växa som individer.

METOD

Vi följer fasta rutiner enligt följande:

Alla barn på förskolan lämnas på Stjärnan av vårdnadshavarna.

Innan frukost går barn och pedagoger till respektive avdelning.

Vi äter frukost kl 7.45 uppdelade i 2 rum. Efter frukost är det hand och muntvätt.

Fri lek i de olika rummen på avdelningen med pedagoger delaktiga.

C:a 9.20 ringer vi i klockan för städning med delaktiga barn.

Fruktsamling i 2 grupper med sång, dans och ramsor.

De stora barnen går på toaletten. Vi klär de små och därefter uppmuntrar vi de stora att klä sig själva.

En dag i veckan går vi till skogen och en dag i veckan har vi rörelsebana ute i lekhallen. De andra dagarna leker vi ute på gården.

C:a 11.00 går vi in 4 barn och en pedagog i taget.

Vi byter blöjor på våra barn och de övriga barnen går på toaletten. Barnen samlas efterhand i två rum för sång eller flanosagor. 

En pedagog dukar till lunch och knackar sedan på dörren och presenterar maten för barnen.

Barnen sätter sig på sina platser och äter. Därefter är det tvätt av händer och mun.

De barn som går på toaletten gör det innan vilan.

Barnen vilar i 3 rum. De yngsta i rummet längst in. Mellanbarnen som får sova gör det i stora vilrummet och lyssnar på lugn musik.

De stora barnen har läsvila inne i på mattan i målarrummet. 

Efter läsvilan stannar barnen i målarrummet för lugna aktiviteter ex måla, spel, göra halsband etc. 

Efterhand väcks de barn som sover.

C.a 14.00 dukar en pedagog till mellanmål och ringer i klockan för städning och därefter mellanmål.

Efter mellanmålet klär vi oss och går ut på gården för utelek sommartid. Under vintern stannar vi inne i lekhallen. 

Solen och Månen kommer över till lilla gården kl 16.00 under sommartid. 

17.00 stänger förskolan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: