Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7H-Algebra och Ekvationer

Skapad 2018-11-08 18:01 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Algebra och funktioner Syfte Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, Föra och följa matematiska resonemang, och Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitalteknik. Metodernas användning i olika situationer. Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. Metoder för ekvationslösning. Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer. • I undervisningen ska vi: • Ha genomgångar. • Arbeta med öppna uppgifter som löses individuellt och följs av gruppdiskussion. • Arbeta med uppgifter i boken. • Göra laborationer och praktiska uppgifter. • Göra läxor och inlämningsuppgifter. • Använda oss av hjälpmedel såsom t ex formelblad och miniräknare. • Källor Matematikbokens Prio kapitel Kap 5, .,Digilär, www.webbmatte.se, www.matteboken.se, NOMP Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta: Genom diagnoser, tester och prov. (Muntligt/skriftligt) • Deltar aktivt i undervisningen och genomför praktiska och teoretiska uppgifter. • Deltar aktivt i diskussioner och tar del av hur andra tänker. • Vi använder en matris vid bedömningen av dina kunskaper • Utifrån resultaten av diagnosen blir det individuell fördjupning

Innehåll

 

 

läraruggla.jpgPLANERING ALGEBRA 7G,7H

 

 

 

 

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

v. 45

Repetition

Mål, planering

5.1 Algebraiska uttryck

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.1 Algebraiska uttryck

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.1 Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

5.2 Förenkla uttryck

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.2

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

5.3 Formler

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.3

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

v. 46

Annan aktivitet

Annan aktivitet

 

5.4 Mönster

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.4 Mönster

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.4

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

v. 47

5.5 Ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.5 Ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.5

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

5.6 Ekvationslösning

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

Test E-mål Begrepp och Metoder

v. 48

 

5.6 Ekvationslösning

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.6

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

 

5.7 Problemlösning med ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.7 Problemlösning med ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.7 Problemlösning med ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.6

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

v. 49

Basläger/hög höjd

 

Basläger/hög höjd

 

E-C-A prov

Problemlösning inlämning

 

v. 50

Problemlösning

 Problemlösning

 

Problemlösning

 

Problemlösning

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: