Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textanalys

Skapad 2018-11-08 18:08 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Metoder och arbetssätt för textanalys.
Grundskola 8 Svenska
Genom att lära sig en metod för att tolka och analysera texter kan man öka sin förmåga att ”läsa mellan raderna”. Att läsa mellan raderna är ett detektivarbete där man skall uppfatta något som författaren inte säger rakt ut. Man samlar in ledtrådar och lägger ihop dem för att förstå vad som har hänt. Man får ta hjälp av andra delar av texten och sina egna erfarenheter för att uppfatta handlingen. Om man inte kan läsa mellan raderna blir texten platt och tråkig och det blir svårare att lära sig saker. Vi ska under några veckor arbeta med att analysera och tolka noveller med hjälp av en tydlig arbetsgång.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Vi kommer att läsa ett antal texter och ni får hjälp att svara på frågor, av typen: på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

Bedömning

Ni kommer att få läsa en text och svara på frågor till den.

Tidsplan

v. 46-48

Metodbeskrivning

Metodbeskrivning

Analysera = att plocka isär något för att se vad det består av och hur det fungerar. Man kan t.ex. analysera dricksvatten för att se vilka ämnen det innehåller. Om man analyserar en text är man intresserad av hur den är uppbyggd och hur den påverkar den som läser den.

Tolka = När man tolkar en text letar man oftast efter vad författaren vill säga med den. Författaren har ett budskap eller ett meddelande till läsaren och när man tolkar letar man efter budskapet/meddelandet. Det handlar inte endast om vad författaren vill utan vi är alla olika och det innebär att vi kan tolka texter olika utan att någon har mer rätt än någon annan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Textanalys-kunskapskrav

Förmågan att:

F
E
C
A
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: