Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa.

Skapad 2018-11-08 18:09 i Ljungviksskolan Lerum
Eleverna har i åldersblandade grupper fått bekanta sig kring deras sinnen genom att känna och smaka. De har även fått stationsvis/veckovis fått ett rörelsepass, avslappning i olika former samt massage. Vi har även arbetat kring stress. Hur det påverkar kroppen och vilka verktyg vi kan använda oss av för att slappna av. Eleverna har även fått titta på kostcirkeln och olika livsmedel och arbetat i grupper kring detta.
Grundskola F – 3 Svenska Idrott och hälsa NO (år 1-3)
Eleverna har i åldersblandade grupper från F-3 arbetat kring kropp och hälsa. De har bekantat sig med kostcirkeln, rörelse/motion, avslappning i olika former samt fått prova på deras sinnen.

Innehåll

Syfte

 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 •  Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

 

Undervisning/metoder

Eleverna kommer i åldersblandade grupper få bekanta sig med deras olika sinnen. De kommer att få arbeta kring vad som händer i och med kroppen vid stress, rörelse etc. De kommer att få göra praktiska övningar på olika avslappningsmetoder samt få arbeta med massage. Tillsammans i grupperna får de en inblick i livsmedel och kostcirkeln. 

De kommer att få chansen att lära sig genom att:

- Samtala och samarbeta i grupp .

- Yoga/Rörelse/Andningsövningar/Massage.

- Skriva texter.

- Utforska sinnen genom experiment.

- Film i undervisningssyfte.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO Sv Idh
Ljungviksskolans mall för planering med matris, åk F-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriv in förmåga (big 5 om möjligt)
Här kopplar du de blåa kvadraterna
Skriv in en en konkretisering av kunskapskravet.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Skriv in förmåga.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Samma förmåga som ovan.
Här skriver du andra delen av kunskapskravet om du kan dela upp det.
Skriv in förmåga.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Skriv in en konkretisering av kunskapskravet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: