Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Abrahamitiska religioner

Skapad 2018-11-08 18:24 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under vecka 45-50 ska vi arbeta med de två abrahamitiska religionerna islam och judendom. Syftet är att vi ska lära oss om de centrala tankegångarna och hur livet för en troende kan se ut. Målet är att vi ska tillägna oss tillräckliga kunskaper för att kunna se likheter samt skillnader mellan religionerna och därtill ha en uppfattning om hur religionerna påverkar samhället.

Innehåll

Det här ska vi göra 
 • Arbeta med texter och läsguider i Clio Online
 • Göra klassaktiviteter. Enskilt och i grupp
 • Ha gemensamma genomgångar
 • Se på korta filmklipp

Det här materialet kommer vi jobba med

 • Ipad (Viktigt att ALLTID ha med den laddad på lektionerna)
 • Showbie vid behov

Det här ska du visa att du har lärt dig

 • Kunna använda centrala begrepp för arbetsområdet
 • Berätta kort om hur religionerna blev till 
 • Känna till de centrala tankegångar i religionerna
 • Känna till centrala riter i religionerna
 • Veta vilken religionens heliga skrift är
 • Känna till eventuella riktningar inom religionen och varför de finns
 • Känna till hur synen på kvinnan påverkat hennes roll i religionen och samhället
 • Känna till likheter och skillnader mellan religionerna

Så här kommer du bli bedömd

 • Deltagande under genomgångarna
 • Digitalt prov och/eller skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: