Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det första världskriget och 100 års jubileum av vapenstilleståndet. La première Guerre Mondiale et le centenaire de l’Armistice (11-11-2018)

Skapad 2018-11-08 18:27 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Den 11 november 2018 firar vi 100 års jubileum av vapenstilleståndet (= L’Armistice) som satte punkt för det första stora världskriget i Europa. Det är tillfället för oss att fördjupa oss i bakgrunden och några begrepp samt några händelser om ämnet.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Den 11 november 2018 firar vi 100 års jubileum av vapenstilleståndet (= L’Armistice) som satte punkt för det första stora världskriget i Europa. Det är tillfället för oss att fördjupa oss i bakgrunden och några begrepp samt några händelser om ämnet.

Innehåll

 

Det första världskriget och 100 års jubileum av vapenstilleståndet (11-11-2018)

 

La première Guerre Mondiale et le centenaire de l’Armistice (11-11-2018)

 

 

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 

-          att formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-          att använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

-          att läsa och analysera olika slags texter och autentiska dokument

-          att reflektera över samt lära sig om stora händelser  i områden där modersmålet talas

-          att utveckla sin kulturella identitet

-   att utveckla sin förståelse för centrala begrepp kring temat

 

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

-     Strategier för att förstå olika typer av texter och dokumentärfilmer (berättande, beskrivande, förklarande, instruerande) samt utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

- Muntliga presentationer och berättande samt skriftlig uppgift om vad eleven lärt sig om temat.

- Språkliga drag, ord och begrepp i ämnet.

 

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 

-     delta i samtal och diskussioner, på ett utvecklat till välutvecklat sätt och på ett effektivt sätt kring temat.

-     berätta om orsaken och bakgrund till det första världskriget.

-     läsa olika slags texter om ämnet (berättande, beskrivande, förklarande, instruerande), besvara frågor, granska bilder, lyssna på autentiska dokumentärfilmer samt diskutera och analysera innehållet.     

-     använda alla dina anteckningar och dokument från lektionen, för att skriva,med relativt god till god språklig variation, en konstruerad artikel , med bindeord, som sammanfattar det du lärt dig om temat. (under lektionstid)

-     Välja bland olika andra föreslagna aktiviteter för att genomföra muntliga presentationer eller mindre skriftliga uppgifter på franska om temat.

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta…

 

Du kommer att fördjupa dig i olika arbetsområden och aspekter om det första världskriget.

 

-Vi kommer att göra gemensamma genomgångar där vi går igenom viktiga begrepp och kronologiska händelser kopplade till ämnet.

-Vi kommer att diskutera orsaker och bakgrund till samt konsekvenser av det första världskriget.

-Vi kommer att läsa texter, granska bilder, lyssna på dokumentärfilmer på franska med autentiska material och klipp av soldater som intervjuades för några år sedan.

-Du kommer att besvara frågor och arbeta med olika uppgifter utifrån föreslagen aktiviteter.

 

BEDÖMNING:

 

Bedömning sker genom:

 

- Samtal och diskussioner

- Förmåga att återberätta och skriva om det du lärt dig.

- Förmåga att redogöra för olika händelser muntligt och skriftligt med relativ god till god språklig variation och flyt .

 

 

DOKUMENTATION:

 

-     Lärarens eget material

-     Skriftlig redogörelse

-     Olika press-artiklar

-     TV5 Monde

- Astrapi-numéro 913-01 novembre 2018: “Il ya 100 ans, la fin de la première Guerre  Mondiale”

- Sciences et vie découvertes- numéro 239-novembre 2018: La première Guerre Mondiale

- Le Monde des ados-numéro 417: “5 héros de la Grande Guerre”

- “C’est pas sorcier”: Guerre 14-18: Massacres dans les tranchées” (28´21)

-     Bout de gomme

-     Florent Pagny- chanson “Le soldat”-Extrait de l'album « Vieillir avec toi »-2013
Ansvarig Lärare: Sabine Nilsson -November 2018

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: