Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Matematik

Skapad 2018-11-08 19:22 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Matematik är fokusområdet,under oktober/november, från läroplanen ht 18.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: oktober-november 2018

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp:Tomaten och Paprikan

Barnens ålder:1-3 år

År och datum:20180914

Planeringen Upprättad av: Arbetslaget Tomaten och Paprikan

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Matematik.
Vilka målområden i läroplanen berörs?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för art undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på egna och andras problemställningar.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Barnen kommer att bekanta sig med olika matematika begrepp.
-Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Matematik finns överallt och vi använder oss av matematik dagligen tillsammans med barnenHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Lärlogg i unikum, pedagogiska dokumentationer på avdelningarna och utomhus. Pedagogerna är ansvariga.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare.Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: