Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i trafiken!

Skapad 2018-11-08 19:30 i Borrby skola Simrishamn
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska lära oss mer om trafik. Vi kommer bland annat undersöka vägen till skolan, vad det finns för regler i trafiken, hur en säker cykel ser ut och varför det är viktigt att använda reflexer.

Innehåll

Hur ska undervisningen genomföras?

Undervisningen kommer bestå av flera olika moment, däribland:

 • Dokumentation av vägen till och från skolan
 • Undersökning kring vilka olika sätt vi tar oss till skolan på
 • Diskussioner
 • Filmer och serier
 • Bilduppgifter, exempelvis måla trafikmärken 
 • Skrivuppgifter

Vad ska jag lära mig?

Efter avslutat arbete ska jag: 

 • Känna till och förstå några olika trafikmärken 
 • Veta vilka grundläggande trafikregler som gäller gående och cyklister
 • Kunna ge exempel på trafikfaror, exempelvis på vägen till skolan 
 • Veta hur en säker cykel ser ut
 • Veta varför det är viktigt att använda reflexer 
 • Förstå och kunna förklara varför det är bättre att gå/cykla, än att åka bil (gällande miljöpåverkan) 

Hur kommer jag bedömas?

Bedömningen kommer ske löpande under arbetets gång. Den kommer grunda sig i allt det vi gör, såväl diskussioner som skrivuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: