Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HISTORIA ÅK 5 ”Medeltiden” HT-18

Skapad 2018-11-08 20:11 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 4 – 6 Historia SO (år 1-3)
Under det här arbetsområdet vandrar vi vidare i historien från vikingatiden och in i medeltiden. Vi kommer att läsa om hur Sverige blev kristet, hur människor bodde på medeltiden, vad digerdöden var för något samt lära känna några historiska personer...

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

 

Under det här arbetsområdet vandrar vi vidare i historien från vikingatiden och in i medeltiden. Medeltiden sträcker sig från ca. 1050-1523. Vi kommer bl a  att läsa om hur Sverige blev kristet, hur människor bodde på medeltiden, vad digerdöden var för något samt lära känna några viktiga historiska personer...

 

Vad ska jag som elev utveckla?

Det övergripande syftet med det här arbetsområdet är att ni elever ska få ökad kunskap om den tidsepok som kallas medeltiden.

 

Under detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Kunna redogöra för människornas levnadsvillkor under medeltiden  (de fyra stånden, skillnaden mellan män och kvinnors sysselsättningar).

- Beskriva hur kristendomen spreds till Norden.

- Beskriva vad pesten var och hur den spreds.

- Kunna redogöra för vad Hansan och Kalmarunionen innebar.

- Beskriva och ge exempel på spår från medeltiden i dagens samhälle.

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se kopplingar till läroplanen nedan.

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Ha lärarledda genomgångar.
 • Titta på film om medeltiden.
 • Samtala och diskutera.
 • Planera och forska om livet under medeltiden. Du kommer att bli tilldelad en titel (t.ex. adelsman, bonde o.s.v.) Din uppgift blir sedan att söka information och skriva en faktatext om hur ditt liv under medeltiden ser ut. 
 • Ha ”Grej of the day” om några viktiga historiska personer under medeltiden.
 • Läsa fakta utifrån instuderingsfrågor.
 • Utvärdera våra kunskaper genom ett skriftligt eller muntligt prov. 

 

Bedömning

 Bedömningen sker löpande (under arbetets gång) genom ditt skriftliga arbete och prov samt våra gemensamma diskussioner och samtal.

(Se matris)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6

Matriser

Hi SO
Lärandematris Medeltiden

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
Tidsperioder
Visar kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige. Grundläggande
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige.
kan berätta vilken tidsperiod som brukar kallas för medeltiden i Sverige.
Samhällsförändringar
Visar kunskaper om historiska skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
ger minst ett exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Grundläggande
ger två exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Goda
ger FLERA exempel på varför människor från olika länder möttes genom Hansan och Kalmarunionen Mycket goda
Visar kunskaper om historiska skeenden och gestalter under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
ger minst ett exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Grundläggande
ger FLERA exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Jag ger exempel på hur samhället förändrades. Goda
ger FLERA exempel på hur kristendomen spreds till människor i Norden. Jag ger FLERA exempel på hur samhället förändrades. Mycket goda
Levnadsvillkor
Visar kunskaper om historiska förhållanden under olika tidsperioder som är...
 • Hi  E 6
kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva en skillnad i hur bönder och adel levde. Enkla
kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva FLERA skillnader i hur bönder och adel levde. Utvecklade
kan berätta vilka de fyra stånden var. Jag kan beskriva FLERA skillnader i hur bönder och adel levde. OCH vilka skyldigheter/rättigheter de hade. Välutvecklade
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av människors levnadsvillkor som är...
 • Hi  E 6
ger ett exempel på någon likhet/skillnad i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden. Enkla
ger FLERA exempel på likheter/skillnader i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden. Utvecklade
ger FLERA exempel på likheter/skillnader i mäns och kvinnors sysselsättningar under medeltiden och VARFÖR det var så. Välutvecklade
Kan föra resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar som är...
 • Hi  E 6
Kan ge ett exempel på hur pesten spreds. Enkla
Kan ge flera exempel på hur pesten spreds och berätta om en KONSEKVENS som pesten fick i Sverige. Utvecklade
Kan ge flera exempel på hur pesten spreds och berätta om FLERA konsekvenser som pesten fick i Sverige. Välutvecklade
Spår av medeltiden
Tolkar och visar på spår av historien i vår tid.
 • Hi  E 6
känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge ett exempel. Enkla
känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge FLERA exempel. Utvecklade
känner till att det finns spår av medeltiden i dagens samhälle och kan ge exempel på FLERA OLIKA typer av spår. Välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: