Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva egna rapptexter till beats åk.5

Skapad 2018-11-08 20:12 i Svanberga skola Norrtälje
Musikskapande i rytm, text och ton. Du skapar med din grupp en rapptext som ni framför till ett beat från datorn eller till ett beatbox beat.
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi skapar egna rapp texter där vi tycker och tänker om något och skickar ett budskap. Vi lär oss om stilen hiphop och dess kännetecken. Om vi hinner gör vi även egna beats i garageband.

Innehåll

 

Tidsperiod:

v.45-51

Övergripande mål och riktlinjer:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel och utvecklas så att samarbete kan ske tillsammans med andra, i att skapa, bearbeta och framföra musik i olika former .

Övriga förmågor: kreativ, samarbete, kommunikativ och metakognitiv

Perspektiv: historiskt, internationellt och etiskt

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

Skapa egna texter utifrån given form

Veta kännetecken om stilen hiphop

Använda rösten och rappa i grupp till ett beat 

Bedöma ert arbete och låt

Skapa ett beat i garageband

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

I arbetsområdet bedöms:

 • på vilket sätt du bidrar till att skapa en rapp med hjälp av röst, text och digitala verktyg så att det blir till en fungerande komposition
 • hur du utför rappen rytmiskt och med tajming tillsammans med de andra i gruppen
 • i vilken mån du kan koppla ihop kännetecken med stilen
 • i vilken mån du kan bedöma ditt arbete, låt och ge förslag på utveckling

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • lyssna till rappmusik
 • pröva att rappa en redan färdig rapptext
 • titta på några inspirerande tv-program
 • gå igenom kännetecken
 • skriva egna rapptexter i grupp
 • träna på begreppen puls, rytm, takt, betoning, dynamik och tempo
 • öva på att rappa i grupp 
 • spela in våra färdiga rappar
 • bedöma vårt resultat

 

Fakta om hiphop

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Skapa egna rapp texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
Har ännu inte deltagit i framförandet av rappen
Deltar i framförandet av rappen och följer då i någon mån rytm och tajming.
Deltar i framförandet av rappen och följer då ganska säkert rytm och tajming.
Deltar i framförandet av rappen och följer då säkert rytm och tajming.
Samarbete/skapa text
Har ännu inte visat att du kan samarbeta och skapa text
Deltar i gruppens arbete genom att lyssna. Egna musikaliska idéer saknas.
Bidrar till gruppens arbete med några egna musikaliska idéer, prövar idéerna för att se hur dessa kan bidra till det färdiga resultatet av en fungerande rapp.
Bidrar med många musikaliska idéer och skapar tillsammans med de andra i gruppen en till stora delar fungerande rapp.
Musikkännedom
Du har ännu inte visat att du kan några kännetecken för hiphop
Du kan några få kännetecken för stilen hiphop
Du kan flera kännetecken för stilen hiphop
Du kan många kännetecken för stilen hiphop samt beskriva var den kommer ifrån
Bedöma
Du har ännu inte visat att du kan bedöma er sång och er text
Du kan göra enkla bedömningar av er sång och er text
Du kan göra ganska enkla bedömningar av er sång och er text samt ge förslag på något som kan bli bättre
Du kan göra utvecklade bedömningar av er sång och er text samt ge flera förslag på förbättringar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: