Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kapitel 3

Skapad 2018-11-08 20:36 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 3 Matematik
Du kommer få lära dig mer om tal, talsorter, avrundning, överslagsräkning och talmönster. Du kommer även att träna på at mäta sträckor med linjal och målet är att du ska kunna 4:ans multiplikationstabell när vi är klara med kapitlet.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer att få arbeta och räkna med talen upp till 10 000 och skapa en förståelse för positionssystemet. Vi går igenom att siffror har olika värden beroende på var i talet de står (ental, tiotal, hundratal, tusental). Vi kommer att arbeta med tallinjen, talmönster (5,15, 25, 35), algebra (utelämnat tal 136 + __ = 140, avrundning ( 36 ≈ 40 ) och överslagsräkning.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- talsortera ental, tiotal, hundratal och tusental

- avrunda till närmaste tiotal och hundratal

- överslagsräkna

- se talmönster.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- talsortera ental, tiotal, hundratal och tusental

- avrunda till närmaste tiotal och hundratal

- överslagsräkna

- se talmönster.

 

Viktiga begrepp: utvecklad form, avrunda, överslagsräkna.

Undervisning:

Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med en kompis med olika typer av uppgifter då du får t.ex. prata om, använda laborativt material, konkret material (talblock, centikuber), tekniska hjälpmedel (miniräknaren), spela matematikspel, rita, förklara och skriva. Klassen kommer att ha olika typer av genomgångar och diskussioner. Läromedlet vi använder är Mattedetektiverna 3A, Liber. 

Viktiga begrepp: utvecklad form, avrunda, överslagsräkna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: