Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärstema

Skapad 2018-11-08 21:06 i Riala skola Norrtälje
Tema med arbete kring kända konstnärer där mål är hämtade från ämnet bild och svenska .
Grundskola F – 6 Bild Svenska
I det här temat ska du få bekanta dig med några kända konstnärer. Du ska få söka fakta om dem, prova på att göra egna konstverk med liknande tekniker och du ska få redovisa ditt arbete för dina klasskamrater. Dina konstverk kommer också visas upp på vår vernissagekväll.

Innehåll

Mål efter avslutat område

Efter avslutat område ska åk F-6:

 • Kunna nämna några kända konstnärer
 • Ha provat på att måla med inspiration från några kända konstnärer.
 • Åk 3-6:
 • Ha sökt fakta om en konstnär
 • Ha skrivit en faktatext/biografi på datorn om din konstnär.

Så här kommer vi att arbeta

 • Temat introduceras med korta presentationer med våra tre konstnärer
 • Vilken fakta är viktig att ta reda på om en konstnär när man ska skriva en biografi? 
 • Du kommer få skriva din biografi om en konstnär på datorn.
 • Du kommer få prova på att måla i några olika konstnärers stilar. Du kommer då att få använda dig av olika material och tekniker.

Bedömning

Bedömning sker dels genom de arbeten du gör i bilden under perioden och med de faktatexter du producerar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Konstnärstema

Ej uppnått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa
Skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
 • Bl
Jag arbetar enligt instruktioner med hjälp av läraren.
Jag arbetar självständigt enligt instruktioner och slutför mina arbeten.
Jag arbetar självständigt enligt instruktioner och bearbetar mina bilder.
Jag kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar jag några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kommunicera
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Bl
Jag kan med hjälp av någon, skapa bilder som berättar något.
Jag kan oftast skapa bilder som berättar något, men behöver ibland hjälp med förslag.
Jag kan, på egen hand, skapa bilder som berättar något.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Läsa och Skriva
Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv
 • Sv
Jag kan med hjälp av någon skriva en enkel text om en konstnär.
Jag kan till stor del skriva en text om en konstnär, på egen hand.
Jag kan på egen hand skriva en text om en konstnär och bearbetar den efter respons.
Jag kan skriva olika slags texter så att andra förstår. Jag använder mig av de vanligaste skrivreglerna och har en fungerande struktur (röd tråd). Jag kan söka användbar fakta som jag kan sammanställa till en egen text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: