Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Bibbi

Skapad 2018-11-08 21:17 i Knekten förskola Flen
Flera barn har visat intresse för att räkna och vi önskade ett mer konkret projekt än förra projektet, utifrån barnens "nuläge".
Förskola
Bibbi följer med oss på vår matematiska resa. Hur ska vi tillsammans med Bibbi göra det?

Innehåll

Varför vi valt detta område:

Matematik är något som sker dagligen i vår verksamhet, både i det vardagliga men även i olika aktiviteter vi utför tillsammans med barnen. Det vi ser idag är att barnen räknar både spontant och medvetet, barnen benämner olika former men även färger. Detta fångar vi upp och kommer vara ännu mer uppmärksamma på att benämna olika matematiska begrepp tillsammans med barnen i det vardagliga men även utforska matematikens alla olika delar på ett lekfullt sätt.

Vad vill vi att barnen ska uppnå?

Vi vill inspirera, stimulera barnens matematiska förmåga enskilt och i grupp, att på ett lekfullt och naturligt sätt utforska/lära matematik i vardagen.

Hur vill vi arbeta för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande.

För att skapa de bästa förutsättningar för lärande kommer vi arbeta i tre grupper ett par gånger i veckan. Bibbi kommer alltid delta i våra aktiviteter på ett eller annat vis.

För vem och hur ska arbetet dokumenteras

Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.

- Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 

Utvärdering/uppföljning.

En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan barn och pedagoger. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Räkna antal med Bibbi och Dadda

 • Lägesuppdrag

 • Siffra och antal

 • Antalsuppfattning

 • Sortering

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: