Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygga barn

Skapad 2018-11-08 21:23 i Karlsro förskola Halmstad
Förskola
På Draken arbetar vi med att alla barn ska få bli sitt bästa jag. Förskolans uppdrag är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig del i utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Bakgrund:

Inför höstterminen 2018 gjordes en omorganisation där draken gick från en 4-5 års avdelning till en 1-5 års avdelning. Draken går igenom en stor förändring där gamla och nya lekrelationer kommer förändras.

 Med en ny barngrupp och många nya har vi valt att ta avstamp i grupprocessen för att möjliggöra arbetet med att skapa en trygghet för alla barn i barngruppen, då det är stora förändringar för såväl de barn som är kvar samt för de nya barn som börjar. Vi tror på att vi lär tillsammans och en förutsättning för att kunna möjliggöra lärandet för alla barn behöver vi känna oss trygga med varandra, såväl barn som pedagoger. Vi vill arbeta med förskolans värdegrund.

 

 

Vart ska vi?

Syfte

Vi vill skapa en trygghet för alla barn som deltar i vår verksamhet där barnen får chans att bli sitt bästa jag för att utvecklas på både individ- och gruppnivå. Barnen ska lära känna varandra och oss pedagoger samt kunna fungera i gruppen. Det är viktigt att barnen känner en tillhörighet i gruppen, alla är vi olika men lika viktiga. Vi vill arbeta efter tron på det kompetenta barnet, barn har en egen förmåga att lära och utvecklas och barnen kan om de får möjlighet att till att lyckas.

När barnen är trygga och när barnen får uppleva att de lyckas skapas glädje och en god självkänsla. Alla barn ska få synas och höras även om man inte kan uttrycka sig genom tal. Är barnen trygga i sin förskolemiljö möjliggörs förutsättningar för deras lärande. Därmed vill vi skapa en miljö där barnen får möjlighet att undersöka och reflektera och utforska sin nyfikenhet, se utifrån barnens perspektiv och vilka utmaningar de behöver.

 

Mål:

Barnen ska ges möjlighet att:

·         Känna en trygghet på både individ- och gruppnivå.

·         Skapa tillit till sin egen förmåga

·         Uppleva att man lyckas

·         Våga ta för sig

·         Hjälpa andra

 

 

Hur gör vi?

Metod

·         Arrangera miljöer som bjuder in till lek där barnen får möjlighet att utvecklas. Miljön behöver utgå ifrån barnens intressen. Leken är ett viktigt verktyg för att nå dit vi vill. Genom leken får vi fatt i vad barnen är intresserade av och kan då tillsammans med barnen utforma en miljö som är anpassad efter deras behov. Vi pedagoger behöver vara uppmärksamma på barnens behov och utvecklingsområden.

 

·         Skapa rutiner som stärker barnen. En tydlig rutin över dagen där barnen lär sig vilka regler som finns, vad som förväntas av dom.

 

 

·         Vi pedagoger befinner oss där barnen är, närvarande. Att vara nära barnen i verksamheten skapar en trygghet för barnen, där kan vi stötta och utmana barnen i deras utveckling.

 

·         Vi lär med och av varandra. Förskolan är en social arena och barnen lär i olika sociala sammanhang. Vi pedagoger lär i samspel tillsammans med barnen och barnen lär i samspel med varandra. Vi hjälper varandra när någon behöver hjälp. Barns samspel är en viktig del i barnens utveckling.

Förutsättningar

För att kunna möta alla barn delar vi under dagen in oss i mindre grupper. Det gör vi för att kunna vara närvarande i mötet med barnen, följa deras intressen och utmana barnen samt skapa möjligheter för samspel mellan barnen och oss pedagoger.

 

Dokumentation

Med hjälp av observationer och dokumentationer skapar vi ett underlag till våra reflektioner. I våra reflektioner ser vi barnens behov och vilka utmaningar barnen både möter och behöver för att bli trygga. Vi dokumenterar både på individ- och gruppnivå för att alla barn ska få möjlighet att bli sitt bästa jag.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: