Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning HT 18

Skapad 2018-11-08 23:46 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Svenska
Efter att ha pratat om novellens form och innehåll, läst och testat på kortvarianter av olika typer samt analyserat en klassisk isbergstekniksnovell är det nu dags för dig att skapa ditt eget bidrag till genren. Din text är din egen men du kan med fördel inspireras av de författare och texter som vi hittills har hunnit prata om. Vi ska även fortsätta träna på förmågan att ge och ta emot konstruktiv respons på texter.

Innehåll

Förmågor i fokus

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

  • Följa språkliga normer och strukturer

  • Bygga upp en effektiv dramaturgi

  • Gestalta miljöer, stämningar och karaktärer

  • Ge och ta emot konstruktiv respons

Gör såhär:

Planera hur din novell ska se ut. Börja antingen med att välja ämne för din novell eller med att välja struktur utifrån det vi har gått igenom för inspiration. Välj till exempel ”slutet först” eller ”twist i slutet” eller en egen struktur (så länge du först tänker igenom den). Fundera slutligen på vilka effekter du kan uppnå med sättet du skriver. Passar isbergstekniken i din novell? Använd frågorna på pappret Planering av novell – steg för steg för att få ordning på dina tankar innan du börjar skriva.

Tänk på de typiska novelldragen i din planering:

  • Kompakt handling
  • Enskild situation – kort tid att utspela sig på
  • Oftast få karaktärer

Börja skriv ett första utkast till din novell för hand i ditt skrivhäfte. Renskriv därefter för hand eller om du vill på dator (hemma)

 

Datum: 

·         Måndag 12/11 – Planering färdig så långt det är möjligt. Första utkast måste inte men kan vara påbörjat. Respons på någon annans planering och mottagande av respons på din egen under denna lektion.

·         Måndag 19/11 – Lämna in det du har hunnit skriva som utkast, för respons och möjlighet att bearbeta språkligt vid renskrivning.

·         Fredag 23/11 – Sista lektion att skriva på.

·         Måndag 26/11 – Deadline, inlämning i handen till mig eller via mejl.

Matriser

Sv
Bedömning novellskrivning

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller berättargrepp samt dramaturgi med relativt komlex uppbyggnad
De berättande texter eleven skriver innehåller berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: