Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & Ljus

Skapad 2018-11-09 07:35 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 6 Fysik
Vad skulle du säga ljud är och hur blir det ljud? Vad är det för skillnader mellan olika sorters ljud? Varför kan vi se olika färger? Vad är en ljuskälla?

Innehåll

Syfte

Ljud och ljus är två fenomen som många av oss tar för givet och inte undrar över särskilt mycket. Men för att få en förståelse för hur dessa påverkar oss, ger oss förbättrade omständigheter och kan leda till för konsekvenser måste vi veta hur de fungerar och uppstår.

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer arbeta med detta område i 4 veckor.

Vi kommer arbeta med boken, se filmklipp och utföra några experiment.

Området avslutas fredag 7e december med ett prov.

Detta skall jag kunna

 • Följande begrepp om ljud
  • ljudvåg
  • medium
  • tonhöjd
  • ljudstyrka
 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Hur vi kan höra
 • Ljudets hastighet
 • Skillnader mellan starka och svaga ljud
 • Följande begrepp om ljus
  • absorption
  • reflektion
  • spektrum
 • Olika ljuskällor
 • Ljusets hastighet
 • Hur vi kan se
 • Varför det finns färger
 • Hur det kan se ut på olika sätt i olika medium

Examination

Utöver provet fredag 7/12 kommer löpande bedömning ske på lektioner och laborationer, samt vad du bidrar med i diskussioner och frågor.

Uppgifter

 • Instuderingsfrågorna

 • Instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor

Matriser

Fy
Björkvalls fysikmatris 6

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Laborativt och praktiskt
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenbidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ävenformulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert,ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslagsom kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp, samband och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att geexempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering medviss koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användningav fysikens begrepp. I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. Dessutom förklarar eleven och visar på mönster ihimlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: