Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-11-09 08:05 i Bringsta skola Nordanstig
Vi arbetar med den spännande tidsepoken medeltiden. Du kommer att få lära dig om hur människorna levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva idag.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia Svenska Bild
Vi kommer att arbeta med den spännande tidsepoken medeltiden. Du kommer att få lära dig om hur människorna levde under medeltiden, vad som påverkade deras liv och vårt sätt att leva idag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om:
Medeltidens förhållanden, skeenden och gestalter.

Det vill säga:

* Hur de levde på medeltiden på landsbygden, i städerna, i borgarna och i klostren. 
* Vilka grupper av människor som levde på medeltiden och hur deras liv såg ut.
* Kyrkans roll i det medeltidasamhället.
* Digerdöden och vad det innebar att så många människor dog.

Några betydelsefulla händelser  och personer under medeltiden.

 

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker utifrån 
*  Din kunskaper om hur man levde under medeltiden och vad som påverkade deras sätt att leva.
* Hur du använder dig av och förklarar historiska begrepp.
* Din förmåga att göra jämförelser och reflektioner.
* Hur du har skrivit i de arbetsuppgifter vi jobbat med.
* Hur aktiv du är under gemensamma diskussioner och samtal under lektionerna.

Presentation av film/teater

Undervisning och arbetsformer

- Lärarledda genomgångar

- Läsning och arbete med texter.

- Film

- Diskussioner i helklass och mindre grupper

- Skriftligt förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: