Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling HT 2018 6C

Skapad 2018-11-09 08:34 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Geografi
Vi står inför en katastrof om vi inte nollar våra globala utsläpp av växthusgaser till år 2070. Frågan är annars inte om det blir en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer ni lära er om:

I arbetsområdet kommer vi inledningsvis prata om grunden till varför vi människor måste bli mer miljömedvetna. Genom att bl.a. gå igenom grunden till problemet - d.v.s. den förstärkta växthuseffekten, vilka konsekvenser det innebär och kan innebära för vår planet och framtida generationer. Vi kommer sedan fokusera på olika lärandeobjekt: köttproduktion och palmolja, som båda har en stor inverkan på miljön. Därefter kommer vi även gå igenom ett tredje lärandeobjekt - tillgång till rent vatten. Här kommer vi däremot fokusera mer på hur tillgång till rent vatten kan påverka människors levnadsvillkor i världen.

 

Checklista - Vad ska man kunna?

Begreppen i nedanstående lista

Hur köttkonsumtion påverkar miljön

Hur konsumtion av palmolja påverkar miljön 

Kunna ge förslag på hur konsumtion och produktion av ovanstående kan göras mer hållbart

Förstå hur tillgången till rent vatten kan påverka människors levnadsvillkor

 

Några viktiga begrepp:

Hållbar utveckling

Förstärkt växthuseffekt

Global uppvärmning

Växthusgas

Naturresurs

Konsumtion

Levnadsvillkor

 

Läromedel:

Tilldelat material

 

Bedömning

I arbetsområdet kommer ni genomföra ett antal individuella skriftliga uppgifter, i dessa kommer följande bedömas utifrån kunskapskraven:

 • Dina resonemang om hur överkonsumtion av kött och palmolja påverkar miljön och hur man kan göra mer miljömedvetna val.
 • Dina resonemang om hur fördelning av naturresurser, t.ex. tillgång till rent vatten, kan påverka människors levnadsvillkor i världen.
 • Hur bra du använder dig av begreppen från området i dina resonemang, t.ex. hållbar utveckling, växthusgas.

Uppgifter

 • Köttproduktionens miljöpåverkan

 • Resonemang palmolja

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Hållbar utveckling HT 2018 6C

Hållbar utveckling

E
C
Nivå 3
Hållbar utveckling
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: